Afbraak van markante gebouwen in Ophoven, Kinrooi en Molenbeersel (video en foto’s)

Deze week heeft de gemeente Kinrooi de ontwerper aangesteld voor het ruimtelijk uitvoeringsplan woonverdichting Ophoven. Die zal nu de plannen gaan ontwerpen over hoe het gebied rond en achter De 7 Ambachten langs de Venlosesteenweg eruit zal gaan zien in de toekomst.

Van de twee ingediende offertes besloot het college van burgemeester en schepenen om dit toe te wijzen aan de tijdelijke vereniging Cleuren Merken, een samengaan van Cleuren architecten en stedenbouwkundige/verkeersdeskundige Josiane Merken. Concreet gaat het in Ophoven over het omzetten van een niet meer wenselijke zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (De 7 Ambachten) naar woongebied en bijkomend het realiseren van het achterliggende woonuitbreidingsgebied Ophoverveld.

Daarnaast wordt er in de gemeente Kinrooi ook werk gemaakt van de afbraak van twee woningen langs de Breeërsteenweg in Kinrooi. De twee vervallen huizen liggen kort tegen de gewestweg aan. De gemeente kocht ze aan met de bedoeling om ze af te breken en op die manier plaats te bieden aan de herinrichting van de Breeërsteenweg die voorzien is tussen de Kloosterstraat en de Broekstraat.

Er wordt nog meer afgebroken, want in Molenbeersel maakt de oude Parochiezaal binnenkort plaats voor een nog veiligere schoolomgeving. “Op deze plek zal de eerste fietsstraat van de gemeente Kinrooi worden gerealiseerd, zodat ouders die kinderen naar school brengen en scholieren veilig op de fiets kunnen gaan. Uiteraard zijn auto’s nog welkom in de Kleine Scheurestraat, maar fietsers hebben voorrang”, aldus burgemeester Jo Brouns van de gemeente Kinrooi.

Voor de schoolomgeving in Molenbeersel heeft het gemeentebestuur al eerder gesproken met omwonenden, de school en ouders van schoolgaande kinderen.

Zowel in Ophoven, als Kinrooi en Molenbeersel wordt dus de komende maanden flink gewerkt aan de herinrichting.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.