CD&V Kinrooi duidt Jo Brouns aan als lijsttrekker

Levensloop 2017 kanker

Tijdens de laatste algemene bestuursvergadering van CD&V-Kinrooi werd de huidige burgemeester Jo Brouns voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeente-raadsverkiezingen. Zijn kandidatuur werd unaniem goedgekeurd door het bestuur.

In zijn dankwoord voor het voltallige bestuur dankte hij iedereen voor het vertrouwen dat het resultaat is van een fijne en goede samenwerking met de lokale ploeg in de voorbije jaren. Hij benadrukte het feit dat hij ‘heel veel goesting’ heeft om samen met alle Kinrooienaren te blijven bouwen aan de toekomst van zijn mooie gemeente want er liggen nog heel wat uitdagingen te wachten.

CD&V-Kinrooi met als lijsttrekker Jo Brouns zal blijven inzetten op de versterking van de kerkdorpen. Daarbij zal het woonbeleid worden afgestemd op actuele en toekomstige woonnoden voor jonge gezinnen en ouderen. Verder zal de gemeentelijke dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoners worden gebracht tot in de dorpshuizen. Daarnaast zal ingezet worden op lokale werkgelegenheid (onder andere via Agropolis) en verkeersveiligheid (met vrijliggende fietspaden van Kinrooi tot Molenbeersel en veilige schoolomgevingen).

“Uiteraard blijven we inzetten op de ondersteuning van de talrijke verenigingen”, aldus Jo Brouns, “zij zorgen immers voor de sterke samenhang in onze gemeente. We blijven ook werken aan een zorgzaam Kinrooi waarin we samen met alle informele en formele zorgpartners gepaste antwoorden bieden op actuele en toekomstige zorgnoden. En uiteraard zullen we de nodige stappen ondernemen om onze gemeente, een echte parel aan de Maas, nog attractiever te maken, zowel voor de eigen inwoners als voor de toeristen en bezoekers”.

Een gemeente maak je niet alleen als bestuur, maar maak je meer dan ooit samen met de inwoners, dat is dan ook de boodschap die Jo Brouns wil meegeven: “Samen maken we Kinrooi”. Om goed te kunnen inschatten wat de inwoners daarbij belangrijk vinden, welke bouwstenen zij willen leggen voor de verder toekomst gaat CD&V-Kinrooi de komende weken naar de bevolking toe met een vragenlijst. Met heel de ploeg zullen een 300-tal huisbezoeken afgelegd worden. De antwoorden die daarbij worden genoteerd zullen mee het verkiezingsprogramma bepalen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.