Inzet creatieve denktank in Weert

stadhuis gemeentehuis weert

Creatieve denkers krijgen de kans de komende jaren mee te denken over sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische vraagstukken in Weert. Een projectteam gaat aan de slag met een stadslab (genaamd ’t Lab van Weert) om deze creatieve mindset meer ruimte te geven bij allerlei uitdagingen waar Weert mee te maken krijgt. Wethouder Geert Gabriëls: “Ik ben blij met de landelijke subsidie voor ’t Lab van Weert. Zo kunnen we experimenteren met een andere denkwijze over lokale vraagstukken. Bijv. om mee te denken over oplossingen voor meer levendigheid in de binnenstad.”

Het afgelopen jaar zette de gemeente Weert al in op het leggen van verbindingen in de culturele sector. Dat gebeurde onder andere door te faciliteren in gezamenlijke ontmoetingen. Ook werd er eind januari gebrainstormd met allerlei belanghebbenden over de rol van kunst en cultuur bij een vraagstuk als integratie.

De komende maanden werkt een projectteam aan het opzetten van ’t Lab van Weert. In het stadslab staat creatief denken centraal. Het lab streeft ernaar om een open leeromgeving te zijn. Binnen deze omgeving wordt een vrije experimenteerruimte gecreëerd, die bijdraagt aan het ontwikkelen van vernieuwende, breed gedragen oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Afhankelijk van het vraagstuk worden bewoners, ondernemers, creatieve denkers en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken in het lab. Het opzetten van een stadslab is één van de projecten die binnen het huidige cultuurbeleid van de gemeente Weert wordt uitgevoerd.

Het stadslab heeft in veel steden al succesvol zijn intrede gedaan. In aanloop naar de opstart van ’t Lab van Weert heeft de gemeente contact gezocht met deze bestaande initiatieven. Samen met onder andere de gemeente Schiedam, het M-lab van de gemeente Maastricht en Stadslab 2050 in Antwerpen maakt Weert deel uit van een onderzoeksproject van de Universiteit in Maastricht. Binnen dit project maakt de gemeente Weert gebruik van bestaande theorieën en een toolkit om ’t Lab van Weert vorm te geven.

Het projectvoorstel van de gemeente Weert werd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie positief beoordeeld. ’t Lab van Weert is een van de 14 voorstellen dat geselecteerd werd uit 72 subsidieaanvragen van stadslabs door het hele land bij het fonds. Naast een subsidie van € 25.000,- uit dat fonds, maakt het projectteam deel uit van een netwerk met andere stadslabs in heel Nederland. Doel van dit netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere ‘proeftuinen’. Het fonds raadt ’t Lab van Weert aan kennis over deze nieuwe manier van werken breed te delen. Dat gaat ’t Lab van Weert ook doen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *