maart 17, 2018

Opitter Kerk
Onlangs keurde de gemeenteraad van Bree twee gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP) goed die op betrekkelijk korte termijn een positief effect zullen hebben op het groeipotentieel van de lokale economie. Het RUP ‘gedeeltelijke herziening BPA zonevreemde bedrijven’ voorziet een aanpassing van het deelplan site Heidevink NV, Geerits NV en het voormalige Weldimo in de KMO-zone Vostert....
stadhuis gemeentehuis weert
De gemeente Weert start met een nieuw infopunt op Laarveld, waar op dit moment druk wordt gebouwd. De bedoeling hiervan is om vragen van omwonenden, mensen die er een huis (gaan) bouwen en aannemers op locatie op te vangen en waar mogelijk al te beantwoorden. De gemeente komt naar inwoners toe in plaats van andersom....
Maoe15032018-01
Nu Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling heeft gerealiseerd, gaat de komende jaren alle aandacht uit naar de zand- en grindwinning en de natuurontwikkeling. Die natuur moet zich weliswaar zelf bedruipen, maar elk jaar is omstreeks deze tijd een grote poetsbeurt nodig. De Maas drapeert dan tonnen afval op haar oevers als erfenis van de hogere waterstanden...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL