maart 25, 2018

fakkelen chemelot
Als gevolg van verslechterde procescondities in de ammoniakfabriek (AFA2) van OCI Nitrogen wordt er momenteel bij Chemelot meer gefakkeld dan gebruikelijk. Dit kan lichtoverlast veroorzaken. Het fakkelen kan nog tot eind april – begin mei aanhouden. Dan wordt een grootschalig onderhouds- en vervangingsprogramma opgestart. Daarna zal het fakkelen sterk verminderen. Fakkelinstallaties zijn bedoeld om gassen...
Punt Welzijn trefcentrum
Een depressie, een angststoornis of een burn-out komen vaak voor. Als iemand psychische problemen heeft, heeft dit gevolgen voor de mensen om hem of haar heen. Ingrid Schoen en Mirjam van Pagée, de auteurs van het boek ‘Samen leven met psychische klachten’ geven op woensdag 25 april bij Bibliocenter Weert een interactieve lezing over de...
Punt Welzijn trefcentrum
Het Vrijwilligerscollege van Punt Welzijn organiseert op 18 april de workshop ‘Van idee tot burgerinitiatief’. Deze is bedoeld voor inwoners van Weert, vrijwilligersorganisaties en professionals van maatschappelijke organisaties die voornemens zijn om aan de slag te gaan met een burgerinitiatief of actief zijn binnen een bestaand burgerinitiatief. De workshop is gratis en vindt plaats in...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL