Pestgedrag en moeilijk bereikbare jongeren aangepakt

De oproep van de gemeente Weert in december 2017 om met projectvoorstellen te komen die een doorbraak in de zorg veroorzaken heeft succes gehad. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders twee voorstellen gehonoreerd die kansen bieden om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare jongeren te verbeteren.

Doorbraakprojecten zorgen voor meer samenwerking en ontschotting, minder regeltjes en bureaucratie, maar vooral meer aandacht voor wat cliënten in Weert nodig hebben. De gekozen projectvoorstellen van In2yourplace en Next Level sluiten hier goed bij aan.

Wethouder Paul Sterk: “Het is belangrijk dat we blijven investeren in vernieuwende projecten waar onze inwoners direct baat bij hebben.”

In2yourplace richt zich op moeilijk bereikbare jongeren, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met een slecht toekomstperspectief. Via een meeting cyclus kunnen jeugdigen hun vaak slechte ervaringen in de maatschappij delen met jongere vrijwilligers (vaak ervaringsdeskundigen). Door deze meetings worden bestaande drempels en ‘instantie moeheid’ verminderd en stellen kwetsbare jongeren zich meer open voor andere vormen van hulpverlening. De jonge vrijwilligers hebben een heel eigen aanpak die nauw aansluit bij de belevingswereld van de jongeren zelf en daardoor heel succesvol is. Omdat ze zelf de groep draaien en zelf met elkaar aan de slag mogen, ontstaan creatieve en bijzondere oplossingen voor elkaars problemen. Binnen de meetings wordt via bestaande netwerken van jongeren gezocht naar deelnemers die momenteel de hulp kunnen gebruiken, zo komen ook jongeren in crisis in beeld.

Next Level is een succesvol groepsprogramma waarin jongeren zelf leren om de sfeer in de groep/klas te keren. Ze leren samenwerken aan een omgeving waarin ze rekening met elkaar houden, elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen. Tijdens de training ontdekken ze dat je ook in lastige situaties altijd kunt kiezen voor een positieve oplossing. Gedragsproblemen nemen af, agressie en pesterijen verminderen, de sfeer verbetert, leerlingen zitten beter in hun vel en behalen betere resultaten. Het programma wordt uitgevoerd op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Weert.
In 2016 werden de eerste doorbraakprojecten door het college met een financiële impuls ondersteund. De gemeente investeert met een bedrag van € 200.000,- in kleinschalige innovatieve projecten. Daarmee wordt aangetoond dat een andere aanpak effectiever kan zijn en meer aansluit bij de belevingswereld van kwetsbare Weertenaren. Inwoners met een beperking krijgen daarmee extra kansen om mee te doen in onze samenleving.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *