Weerter Munttheater zit in financieel moeilijke positie

e

Het Munttheater in Weert slaagt er niet in de exploitatie van het theater financieel gezond te krijgen. Het theater heeft vorig jaar richting gemeente Weert aangegeven dat het theater jaarlijks met fors oplopende financiële tekorten te maken krijgt wanneer de gemeente niet bijspringt.

Naar aanleiding van dit noodsignaal hebben B en W van Weert en het Munttheater samen met het ambtelijk apparaat van de gemeente een analyse gemaakt van de financiële problematiek bij het theater. Uit deze analyse blijkt dat stichting Munttheater kampt met een kwetsbare financiële situatie.

Het eigen vermogen is laag en het kost ieder jaar weer meer moeite om de exploitatie rond te krijgen. Dat lukt van jaar tot jaar alleen door noodzakelijke uitgaven niet te doen en door het inzetten van incidentele baten. Deze financiële krapte zit de inhoudelijke taakuitvoering, groei, innovatie en ontwikkeling van het Munttheater in de weg. De door het theater getroffen maatregelen om de inkomsten te verhogen en de kosten te verlagen, hebben onvoldoende resultaat opgeleverd.

De oorzaak van de problemen ligt in het subsidiesysteem dat begin jaren 2000 door de gemeente Weert werd ingevoerd. Daardoor ontstond scheefgroei tussen de hoogte van de subsidie en de werkelijke ontwikkeling van de kosten als gevolg van veranderende wetgeving en een uitgebreidere opdracht voor het theater. Bovendien kwam daar, vanaf 2013, nog een extra structurele bezuiniging van 10% door de gemeente Weert bovenop.

B en W van Weert komen later dit voorjaar met enkele scenario’s om de problemen aan te pakken. Die variëren van niets doen, een eenmalige financiële injectie geven, het subsidieniveau structureel herijken tot het zoeken van een externe investeerder die de theaterexploitatie overneemt.

In het Munttheater zijn jaarlijks 150 voorstellingen met zo’n 37.000 bezoekers en 115 andere activiteiten met ongeveer 7.000 deelnemers. De subsidie van de gemeente Weert bedraagt jaarlijks ca 1.1 miljoen euro. Daarvan moet het theater alléén al € 268.000 huur betalen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Eén reactie op “Weerter Munttheater zit in financieel moeilijke positie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.