Meer rijksbudget voor onderwijsachterstanden Weert

In het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 17 mei is afgesproken het rijksbudget voor Onderwijsachterstanden eerlijker te verdelen. Sinds 2011 heeft de gemeente Weert hiervoor aandacht gevraagd. Volgens de nieuwe verdeling gaat de bijdrage voor de gemeente Weert van 4 ton naar 1,2 miljoen. Wethouder Geert Gabriëls: “Ik ben blij dat de gelden nu eerlijker tussen gemeenten worden verdeeld. De jeugd in Weert gaat daarvan profiteren.”

Bijna alle gemeenten buiten de vier grootste in Nederland gaan er op vooruit.

De gemeente Weert heeft vanaf 2011 gepleit voor een betere verdeling van het budget bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de landelijke kenniskring onderwijs en de vaste kamercommissie onderwijs. De verdeling van het rijksbudget 2018 was gebaseerd op oude leerlingengegevens uit 2009. Verder wogen anderstaligheid en lage economische status ten onrechte niet mee.

Vanuit het ministerie en diverse politieke partijen is gehoor gegeven aan de roep om een eerlijker verdeling van de gelden tussen de gemeenten. In februari 2017 publiceerde het CBS al nieuwe indicatoren die onderwijsachterstanden bij jonge kinderen beter voorspellen. De oude regeling keek alleen naar het opleidingsniveau van ouders. Het CBS stelde dat de volgende kenmerken de kansen op onderwijsachterstanden beter voorspellen:
• opleidingsniveau van de moeder en de vader;
• gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;
• het land van herkomst van de ouders;
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
• of gezinnen gebruik maken van schuldsanering.

Na het vaker pleiten voor een andere verdeling, had wethouder Gabriëls van Weert op 30 januari een gesprek met de directeur-generaal van het Ministerie van Onderwijs. Daarbij heeft de wethouder de belangen van gemeenten die al jaren te weinig ontvingen verdedigd. De bijdrage voor de vier grootste gemeenten (Randstad) wordt in de nieuwe regeling fors verlaagd. Het ministerie was gevoelig voor de argumentatie dat hetzelfde bedrag beschikbaar moet zijn voor kinderen met dezelfde kenmerken, ongeacht hun woonplaats.

Overigens heeft Weert, ondanks het te lage budget, al jaren een breed en kwalitatief goed aanbod op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie weten te realiseren. Dat is te danken aan de goede samenwerking tussen gemeente, kinderopvang en onderwijs, waardoor elke euro naar inhoud kon gaan.

In Weert zijn de plannen voor inzet van de hogere rijksbijdrage al klaar. Naast de gemeenten ontvangen ook de schoolbesturen meer budget. Zodra het budget 2019 formeel is toegekend, kunnen gemeente, kinderopvang en scholen meteen aan de slag met die plannen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *