Bermen worden gemaaid in Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren start volgende week (week 29) met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij wegkruisingen en het maaien van picknickplaatsen. Tijdens de werkzaamheden houdt het uitvoerende bedrijf (BTL Realisatie) nadrukkelijk rekening met de veiligheid van weggebruikers en de actuele flora- en faunawetgeving. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag.

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en probeert de gemeente, indien mogelijk, de situatie te verbeteren.

Vandaar dat de maaihoogte vanaf dit jaar is bijgesteld naar 12 centimeter. Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijke berm en dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit. In de loop van dit jaar wordt onderzocht of er meer maatregelen nodig zijn om de variatie in planten en insecten te vergroten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.