Land- en tuinbouwers: oproep aangifte schade

De langdurige warmte en extreme droogte hebben een grote impact voor land- en tuinbouwers. Momenteel onderzoekt de bevoegde minister of deze aanhoudende droogte uitzonderlijk is en dus erkend kan worden als landbouwramp. Hiervoor dienen er een aantal voorwaarden vervuld te zijn.

Ondertussen werd op diverse plekken de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan landbouwtoestellen geactiveerd. Deze commissie stelt de schade op de percelen vast, wat belangrijk is voor de inbreng als uitzonderlijke bedrijfsverliezen ingeval de schade niet wordt erkend als landbouwramp, of voor de berekening van de omvang van de schadevergoeding ingeval de schade wel wordt erkend als landbouwramp.

Land- en tuinbouwers die al schade leden, dienen dit vóór 15 augustus a.s. schriftelijk te melden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.