Fototentoonstelling over Eerste Wereldoorlog op Maaseiker Markt

De Eerste Wereldoorlog was een zeer zware periode in de Europese en zelfs de Maaslandse geschiedenis. Na het einde ervan verliep het dagelijkse leven echter niet onmiddellijk weer normaal. Zo trokken vlak na de Wapenstilstand 1918 van donderdag 14 tot en met zaterdag 23 november 1918 naar schatting 70.000 à 100.000 gewapende Duitse soldaten over de toenmalige Maasbrug via het neutrale Nederland terug naar hun vaderland. Op de Markt in Maaseik herdenkt men deze gebeurtenis middels een fototentoonstelling.

Ook na het vertrek van de Duitse soldaten zou het leven nog lang niet zijn gewone gang gaan, zoals de tentoonstelling aantoont. Deze expositie geeft enkel het Maaseiker verhaal weer, maar eigenlijk werd dit voortgezet bij de projectpartners van de Stad Maaseik, in het huidige Echt-Susteren (NL) en Selfkant (D). Beide zijn net zo Maaslands als Maaseik, maar door hun ligging in andere staten hebben zij dezelfde geschiedenis heel anders, maar even tragisch beleefd.

De titel van het project ‘Van ontwapening naar ontwapenend’ geeft de geest van dit project kernachtig weer: vrede is er enkel als alle generaties over de tijden heen eraan meewerken!

Wat het Maaseiker gedeelte van dit project betreft, is er bijzondere dank voor de Werkgroep Documentatie Maaseik en archivaris-vrijwilliger Bert Mersch die op het vlak van foto- en archiefmateriaal heel wat inspanningen hebben geleverd. Dank gaat ook uit naar de krachtige ondersteuning, die de technische diensten van de stad Maaseik hebben geleverd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.