Vragen over vestiging hotels en komst Alibaba naar Weert

Na Alibaba lijkt er nu ook grote onzekerheid te heersen over de komst van een Van der Valk hotel op Kampershoek in Weert. De gemeente Weert hecht veel waarde aan de komst van dit hotel. Nog onlangs werd door de Weerter gemeenteraad op voorstel van B en W van Weert de verordening kansspelautomaten en speelautomaten 2011 gewijzigd. Dit met als bedoeling de komst van het hotel te bevorderen.

Toch lijken de projecten de eindstreep niet te halen. De gemeenteraadsfractie van DUS vraagt nu het College van B en W om de gemeenteraad volledig te informeren naar wat de gemeente Weert het afgelopen jaar heeft gedaan om deze plannen wel door te laten gaan.

Daarbij wil DUS niet alleen geïnformeerd worden over de stand van zaken rond de, al dan niet afgeketste, komst van Alibaba naar Weert en de problemen rond de bouw van een Van der Valk hotel. Ook wil DUS weten hoe de vlag er voor de bouw van een China-hotel op Centrum Noord bijhangt.
Vooral zijn de raadsleden geïnteresseerd in de vraag welk bestuurlijk overleg de gemeente Weert met de Provincie Limburg, met buurgemeente Nederweert en met andere regiogemeenten in Midden Limburg en Zuid Oost Brabant heeft gehad over deze plannen. De Provincie Limburg en de gemeente Nederweert verwijten Weert dat er over de Weerter plannen geen overleg in de regio en met de Provincie is geweest. Terwijl afstemming van plannen tussen gemeenten in Midden Limburg wel de afspraak is.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.