Gemeente Weert evalueert evenementenbeleid

stadhuis gemeentehuis weert

De gemeente Weert gaat het evenementenbeleid van de gemeente evalueren en daarbij ook kijken naar de overlast die evenementen voor omwonenden van evenemententerreinen veroorzaken. Bij de evaluatie zal het Weerter stadsbestuur ook de conclusies van de notitie van de Bewoners Organisatie Binnenstad van Weert over evenementen in de binnenstad meenemen. In de notitie geluidshinder concludeert de BOB Weert dat het bij evenementen vaak ontbreekt aan handhaving op in de vergunning gestelde normen voor de hoogte van het geluidsniveau.
“De maatregelen en geluidsnormen zijn vastgelegd in het evenementenbeleid”, schrijven B en W van Weert aan de BOB. “Deze zijn er om overmatige geluidhinder voor onder andere omwonende te voorkomen. Aan de andere kant moeten organisatoren voldoende ruimte krijgen om activiteiten te kunnen ontplooien. Hierbij is steeds het uitganspunt: balans tussen levendigheid en leefbaarheid”.

Volgens B en W is handhaving In de praktijk vaak ook moeilijk. “Hinder is niet altijd toe te wijzen aan een overtreding van opgelegde geluidsnormen. Geluidhinder is niet hetzelfde als overschrijdingen van de geldende geluidsnormen. Geluidhinder is een ingewikkelde materie waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden alvorens conclusies te trekken. De nu gehanteerde geluidsnormen zijn tot stand gekomen op basis van de provinciale richtlijn en in overleg met alle betrokken partijen.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *