Stad Dilsen-Stokkem steunt BOS+ voor aanleg van poelen en bossen

Bos+ en Limburg.net wensen een bijkomend CO2-bos in Elen te realiseren. Hiervoor hebben ze een natuurvergunningsaanvraag ingediend voor de bebossing en een aanvraag in kader van het veldwetboek.

Met dit projectvoorstel willen ze een gebied van 9 ha opwaarderen door poelen aan te leggen en er een nieuw CO2-bos aan te planten. Gezien ter plaatse een biotoop is van de boomkikker en het om een gebied gaat dat in een Speciale Beschermingszone voor Europese doeleinden ligt (SBZ-gebied) steunt de stad Dilsen-Stokkem deze aanvraag. Deze aanvraag past volledig binnen de Europese IHD-doelstelling.

Met deze steun van het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem is de kans op goedkeuring groter en wordt het ook financieel interessanter aangezien zij dan voor 90% (ipv 80%) gesubsidieerd worden.
De stad zal het project mee uitdragen op communicatief vlak.

Het perceel situeert zich in de buurt van kasteel Sipernau en is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en binnen habitatrichtlijngebied. Het perceel grenst in het westen aan een aaneengesloten natuurgebied en in oosten aan een langgerekte strook natuurgebied. Vanaf 31 december 2018 is het perceel vrij van gebruik voor landbouw (pachtvrij).

In de praktijk bleken de percelen immers vrij nat te zijn en voor niks anders te gebruiken dan weiland.

Ook de afdeling Landbouw heeft deze vraag positief geadviseerd. In een later fase volgt de vergunning en de goedkeuring van de subsidie.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *