Maasmechelse wegwijzer voor secundaire scholen

In Maasmechelen hebben de drie secundaire scholen (campus de helix, provinciale technische school en GO! Maxwell), de politie Lanaken-Maasmechelen en een aantal welzijnspartners (CLB’s, CAD, JAC, opvoedingswinkel) samen met het gemeentebestuur een uniek samenwerkingsverband opgezet in het kader van het welzijn van jongeren en een veilige schoolomgeving.

Vanuit dit samenwerkingsverband worden er preventieve acties en gecoördineerde controles opgezet, zowel in de scholen als in de schoolomgeving. Dit gebeurt vanuit een gedeelde bezorgdheid rond het welzijn van de jongeren, uiteraard ieder vanuit zijn invalshoek. Binnen dit samenwerkingsverband werden er afspraken vastgelegd in een wegwijzer die gebruikt kan worden bij probleemsituaties op school.

In deze wegwijzer gaat er in de eerste plaats aandacht naar welzijn waarbij afhankelijk van de problematiek, de jongere(n) en/of ouders begeleid kunnen worden door de school en door een of meerdere welzijnspartners. Tegelijkertijd is er een repressief luik waarbij de lokale politie een belangrijke partner is.

Dankzij de wegwijzer wordt het voor de scholen en de partners duidelijk welke opties er zijn en wat daar de mogelijke gevolgen van kunnen zijn. Het is een instrument om de betrokken leerling (en zijn of haar ouders) zo goed mogelijk te helpen of te begeleiden zonder daarbij de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de andere leerlingen en de personeelsleden uit het oog te verliezen. De samenwerking in het kader van deze wegwijzer wordt regelmatig geëvalueerd in de stuurgroep waaraan alle scholen en de betrokken partners deelnemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.