Boek Aldenborgh over 19e eeuw verschijnt bij jubileum

Hét boek over de 19e eeuw gaat er nu definitief komen. En wel bij gelegenheid van een volgend jubeljaar. Was 2018 het herdenkingsjaar van Philips van Horne en de Tachtigjarige Oorlog. In 2019 komt de Tachtigjarige Aldenborgh aan bod. Op zondagmiddag 24 maart (zet vast in uw agenda!) leent het Munttheater in Weert zijn podium aan de feestelijke herdenking van de oprichting van Weerts Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in 1939. Het jubileumprogramma zal in het teken staan van de ‘nog onbekende’ 19e eeuw van Weert. Aan die onbekendheid maakt De Aldenborgh dan tevens een einde door de presentatie van het langverwachte boek: Weert ‘Parel van de heide’ …in de 19e eeuw.

Naast de al eerder berichte ontdekkingen hebben vervolgonderzoek en beeldspeurwerk nu nog meer nieuwe feiten en afbeeldingen aan het licht gebracht. Wist u bijvoorbeeld dat een van de belangrijkste ronselaars in Nederland voor het pauselijk zoeavenleger tussen 1860 en 1870 uit Weert kwam? Dat het deels uit Weert afkomstige onder-nemerspaar van het destijds grootste mode- en kledinghuis van Rusland, in St. Petersburg, naast Bolle Jan ligt begraven in Altweerterheide? En dat een van de grootste zuivelgiganten ter wereld is gestart als coöperatie in Tungelroy? Er zijn nog andere unieke vondsten gedaan, onder meer in Chicago, Stockholm en… een kapelletje op Boeket. Weertenaren blijken in de 19e eeuw all over the world hun stempel gedrukt en sporen nagelaten te hebben. Het boek vertelt de definitieve geschiedenis van Bakewell en maakt een eind aan de verwarring tussen Jan van Weert en Jan van der Croon.

Nogmaals de feiten over Weert ‘Parel van de heide’…in de 19e eeuw. Schrijver en samensteller is Frits Nies, met belangrijke hulp in research van Peter Korten, enkele leden van de Aldenborgh en Erfgoedcluster Weert.

Deze uitgave van de Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de regio Weert, onder de vlag van De Aldenborgh Weert, is tot stand gekomen mede dankzij het initiatief van de in Dordrecht wonende oud-Weertenaar en Aldenborgh-lid (sinds 1970) Léon Stroekxs van den Broek.

Het wordt een gebonden uitgave op staand formaat 21×30 cm, in harde kaft, ruim 250 pagina’s, rijk aan veelal nog niet eerder gepubliceerde beelden in full colour en zwart-wit. Leidend thema van het boek is hoe Weert in de 19e eeuw werd wakker gekust door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de IJzeren Rijn. Er ontstond een bedrijvige ‘stichtstad’ met o.a. opstand, migratie, kloosters, burgerij en buitenie, internaten, Mariadevotie, sociëteiten, armbestuur, ziekenbussen, brouwers, tinnegieters, zilversmeden, molenaars, bakkers, muzikanten, schutters, ontginners, boeren en missionarissen…

Veel belangstellenden hebben eerder al ingetekend. Wie nu nog wil, kan dit alsnog doen, tot 1 februari 2019, tegen dezelfde actieprijs van € 29,50 (winkelprijs: € 34,50).

Dit kan door overmaking van € 29,50 op: NL 02 RABO 0105 3340 65 (BIC-code: RABONL2U) ten name van ‘Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert’ onder vermelding van: ‘Boek Weert’ plus uw eigen naam en adres.

Wilt u het boek per post ontvangen, maak dan € 10,- extra over voor de verzendkosten.

Intekenaars kunnen het boek afhalen zondag 24 maart 2019, tussen 16.00 en 18.00 uur in het Munttheater Weert en maandag 25 maart 2019, tussen 14.00 en 17.00 uur in café De Tramhalt, Maasstraat 46 te Weert.

Foto: Foto A5406, Gemeentearchief Weert
Over de foto: Een zeer oude groepsfoto uit Weert bij gelegenheid van de gouden bruiloft van Joannes Hurckmans (1797-1889) en Joanna Catharina van Bree (1815-1901) wonende aan de Maaspoort.
Deze foto werd genomen op maandag 16 januari 1888 vanaf het balkon van het stadhuis door fotograaf B.H.C. Brugmans (1844-1911). Deze uit Amsterdam afkomstige fotograaf vestigde in Weert in juni 1879 een ‘Photographiesch Atelier’.
 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *