Project Grote Heide in Oudsbergen

De gemeente Oudsbergen doet er alles aan om kwetsbare soorten zoals de nachtzwaluw, boomleeuwerik, heikikker en gladde slang nieuwe kansen te geven binnen het projectgebied van Grote Heide. Het gaat namelijk niet zo goed met deze soorten, dus hoog tijd om ze een duwtje in de rug te geven.

Het project Grote Heide is een 45 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen langs de Lijsterstraat, dat eigendom is van de gemeente. Binnen het project worden landduin- en heidevegetaties hersteld en uitgebreid. Corridors worden hersteld en poelen worden aangelegd. Het herstel van deze natuurlijke biotopen zorgt voor een ware boost aan biodiversiteit!

Ook worden 2 duinruggen opengemaakt en er wordt een gradiënt van natte naar droge heide gecreëerd. Dit gebeurt door het verwijderen van exoten (zoals Amerikaanse vogelkers en Weymouthdennen) ten voordele van zeldzame vegetaties met o.a. struikhei, gewone dophei, buntgras en tal van (korst)mossen.

De heidevegetaties zijn rijk aan bijen en vlinders en vormen met de omliggende bossen het natuurlijk biotoop voor soorten zoals de nachtzwaluw, boomleeuwerik, heikikker en gladde slang. Op enkele plekken binnen het projectgebied is de bodem te rijk aan voedingsstoffen om de voedselarme heidevegetaties te ontwikkelen. Hier wordt eerst een dunne laag van de bodem verwijderd, zodat de heidevegetaties zich hier kunnen vestigen.

Binnen het projectgebied worden corridors hersteld. Corridors zijn verbindingen tussen verschillende leefgebieden, die ervoor zorgen dat dieren en insecten zich makkelijker kunnen verspreiden en gebruik kunnen maken van een groter leefgebied. Op deze manier kunnen soorten zich hier op een duurzame manier vestigen. Om amfibieën zoals de heikikker, rugstreeppad en de knoflookpad een extra duwtje in de rug te geven worden ook enkele poelen aangelegd.

Het project wordt gerealiseerd met de technische ondersteuning van het ANB en RLKM en met financiële steun van Vlaanderen en het ELFPO.

Het project start deze herfst en wordt afgewerkt tegen oktober 2020.

Foto: geopunt.be

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *