Intentieverklaring voor nieuwe fusieschool Hunsel getekend

Onlangs hebben de drie medezeggenschapsraden van De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) een intentieverklaring getekend. Daarmee stemmen alle drie de MR’s in met een onderzoek naar een mogelijke fusie van de drie basisscholen in Hunsel, Ittervoort en Neeritter.

De volgende stap is dat het onderzoek leidt tot een Fusie Effect Rapportage (FER). Het is de bedoeling dat deze medio januari getekend is. Op 9 november 2016 heeft De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) een aanvraag ingediend bij de gemeente om te komen tot een nieuwe fusieschool voor de dorpen Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort. Bij de begrotingsbehandeling 2017 heeft de raad besloten om onderzoek laten te doen naar een geschikte locatie voor de nieuwe fusieschool. Een stuurgroep van SPOLT en de dorpsraden van Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter heeft in april 2018 het College van de gemeente geadviseerd om de locatie aan de Kallestraat in Hunsel aan te wijzen, als de plek voor de drie scholen om te fuseren. In mei 2018 heeft de raad hiermee ingestemd.

SPOLT is bouwheer en daarmee verantwoordelijk voor het proces, zowel planning als realisatie. De Gemeente is slechts faciliterend in het proces. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de inrichting van de omliggende openbare ruimte. Tevens is het aan de gemeente om maatregelen te treffen ten behoeve van de verkeersveiligheid tussen de diverse kernen en de nieuwe fusieschool.

In het plan van aanpak van de bouw is een planning opgenomen waarbij in week 34 in 2018 gestart moest worden met het Programma van Eisen op te stellen. Inmiddels is er een vertraging ontstaan van minimaal 16 weken. Verwacht wordt dat de vertraging niet meer kan worden ingelopen. Dat betekent dat de opening naar verwachting niet in augustus 2020 kan plaatsvinden.

Wethouder Robert Martens: “Als gemeente hebben we een visie op onderwijs ontwikkeld. Onze visie is gericht op integrale kindcentra. Dit betekent een centra waar kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang geïntegreerd samenwerken. Het doel van deze centra is om een doorlopende lijn in de ontwikkeling van kinderen te verzorgen, om zo het kind optimaal te kunnen begeleiden. De samenwerking tussen de verschillende onderdelen is dan ook intensiever en diepgaander dan de samenwerking die men ziet bij een brede school. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en wij zijn van mening dat een nieuwe fusieschool, volgens deze visie daar aan kan bijdragen. We zijn als gemeente dan ook blij dat de medezeggenschapsraden de intentieverklaring getekend hebben.”­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
De FER is een instrument voor de belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van de fusie, en om daarop invloed te kunnen uitoefenen. Voor het bestuur dient de fusie-effectrapportage om draagvlak onder de belanghebbenden te verwerven. Het is een vorm van transparantie waarmee het bestuur van SPOLT zich verantwoordt over het fusievoornemen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *