Aanpassingen aan de atlas der buurtwegen voor de projectgebieden Reppel en Kreyel

De gemeente Bocholt wenst op termijn al de buurt- en voetwegen die op haar grondgebied gelegen zijn, te onderzoeken en te evalueren om tot een plan te komen met goede ontsluitingen voor het traag verkeer. Er is gestart met twee deelgebieden, te weten in Kreyel en in Reppel. Een aantal van de voetwegen werden gebundeld in verschillende clusters en zullen samen behandeld worden.

Het voorstel omvat het plan om binnen een aantal clusters een aantal voet- en buurtwegen te verleggen of af te schaffen.

Daarom organiseert het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijziging een openbaar onderzoek voor het verkrijgen van een machtiging tot aanpassing van de Atlas der Buurtwegen voor de projectgebieden Reppel en Kreyel.

Men kan dit dossier inkijken tot en met 4 januari 2019, iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, uitgezonderd op dinsdagvoormiddag dan kan dit enkel na afspraak, dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19.00 uur en donderdagnamiddag na afspraak van 13.30 tot 17.00 uur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.