Vissen van De Doort overgeplaatst

De vissen van De Doort in Echt-Susteren zijn overgeplaatst naar een ander water. Het overplaatsen van de vissen is volgens de gemeente Echt-Susteren, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, sportvisserij Limburg en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt de enige manier om het afsterven van de vissen te voorkomen.

Tegelijkertijd zijn de vijf organisaties gezamenlijk op zoek naar een structurele oplossing voor verdroging van de Doort, noodzakelijk om dit bijzondere gebied te behouden.

Wethouder Peter Ruijten: ”De extreme droogte van afgelopen maanden heeft er toe geleid dat de beek Middelsgraaf, de belangrijkste waterbron voor de Doort, al ruim een half jaar droog staat. Het waterpeil in de Doort is daardoor fors gezakt. Samen met het Waterschap, WML, Sportvisserij Limburg, Staatsbosbeheer en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt hebben we de afgelopen maanden verschillende opties onderzocht om water in de Doort te krijgen. Echter zowel het oppompen van grondwater, het aanvoeren van water uit andere beken, als het aanbrengen van schoon drinkwater leiden niet tot het gewenste resultaat. De grondwaterstand is te laag en de waterkwaliteit uit andere beken te slecht. Bovendien is de Doort zó droog dat het nagenoeg zeker is dat wanneer er ander water in de Doort wordt gepompt, dit weer grotendeels wegzijgt in de bodem. We gaan nu snel, met alle partijen, kijken naar een structurele oplossing”.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *