Drie ambitieniveaus voor toekomst Weerter singels

De gemeente Weert legt aan de gemeenteraad een drietal streefniveau ’s voor die dienen als leidraad voor de discussie over de toekomstige functie en inrichting van de singelring rond de Weerter binnenstad. Weert studeert op plannen voor deze singelring die momenteel vooral een verkeers- en parkeerfunctie heeft. Al langer bestaat de wens om het gebied van de singels meer bij de binnenstad van Weert te betrekken.

In het laagste ambitieniveau blijft het bestaande wegprofiel onaangetast en verandert er ook weinig aan het gebruik van de singels. De singels worden in deze optie allereerst en vooral als verkeersgebied gezien. Bij dit ambitieniveau is er slechts incidenteel sprake van kleine aanpassingen in de openbare ruimte. Ook het bestaande groen blijft behouden.

In streefniveau midden wordt de middenberm verbreed en het parkeren tot een zijde van de singels beperkt. Aan beide zijden van de singel komt in die plannen een aansluitend fietspad te liggen. Alhoewel ook in deze optie de singels allereerst verkeersgebied met een- of tweerichtingsverkeer zijn, is er in de plannen ook ruimte voor meer groen, het aanleggen van waterelementen en het verbijzonderen van historische plekken langs de singels. In de middenbermen komen wadi’s.
In het meest ambitieuze streefniveau wordt gedacht aan een herinrichting van het gebied van gevel tot gevel en het maximeren van het groen en terugbrengen van de historische structuur van de singelring met grachten en historische elementen als de stadspoorten, kanonnen, schootsvelden. In deze plannen wordt de singel niet langer als verkeersgebied gezien maar vooral wordt het een verblijfgebied met ook ruimte voor speelvoorzieningen en verblijfsplekken. Wel is er ruimte voor fietspaden en één verkeersstrook voor een of tweerichting autoverkeer. In dit hoogste ambitieniveau wordt het gebied rond de binnenstad omgevormd: ‘tot een snoer met parels van bijzondere plekken’.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *