Nieuw samengestelde politiecollege Carma voor de eerste maal bij elkaar

Sinds mei 2017 is Politiezone Carma actief in de regio. Met acht gemeenten en samen ongeveer 177.000 inwoners is dit één van de grootste politiezones in Vlaanderen. Het politiecollege, dat instaat voor de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps, kwam deze week voor de eerste maal in de nieuwe samenstelling, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bij elkaar.

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. Het staat in voor de bestuurlijke, dagdagelijkse werking van de politiezone en behandelt dossiers in de materies algemene bestuurszaken, het vastleggen van data en dagordes van andere overlegorganen (politieraad, zonale veiligheidsraad, BOC, CPBW), de lopende personeelszaken, goedkeuring van gewone werkingskosten en de gunningsbeslissingen.

Burgemeester Wim Dries van Genk werd opnieuw aangesteld als voorzitter. De installatie van de nieuwe politieraad volgt op donderdag 14 februari 2019.

Het politiecollege komt minstens één keer per maand samen. Door omstandigheden kunnen extra bijeenkomsten gepland worden.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *