Brainstormen over de toekomst van de kerken in de gemeente Kinrooi (video)

De vijf kerken in de gemeente Kinrooi behoren niet enkel tot het belangrijkste bouwkundig patrimonium van de gemeente, ze zijn tevens bepalend voor het uitzicht en de identiteit van de dorpen. Daarnaast functioneren deze gebouwen natuurlijk als een verbindende factor binnen de (dorps)gemeenschap. Iedereen zal het erover eens zijn dat dit gebouwen zijn om te koesteren. Tegelijk stellen wij met ons allen vast dat het gebruik van de kerken voor de eredienst vermindert. Deze situatie is niet bevorderlijk op middellange en lange termijn op het vlak van onderhoud en instandhouding. Een intensiever gebruik van de kerkgebouwen gaat helpen om deze in goede staat te houden.

Omdat het om bepalende gebouwen gaat, moeten er goed nagedacht worden en met zoveel mogelijk factoren rekening gehouden voordat men hierover beslissingen gaan nemen. Het is ook belangrijk dat de gemeenschap zich kan vinden in de wegen die worden uitgegaan. Het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur van Kinrooi hebben MAP Depot-Architectuur Depot, een bureau van architecten, vormgevers en sociale wetenschappers in Maasmechelen, aangesteld om de mogelijkheden van onze kerken te onderzoeken en om samen met de inwoners, met het gemeentebestuur en met de kerkelijke instanties na te gaan wat wenselijk en mogelijk is als het gaat om her- of nevenbestemmingen van de kerken.

Deze studie moet resulteren in een gedragen kerkenbeleidsplan. Een belangrijke stap in dit proces zijn publieke brainstormmomenten per gemeenschap waar de mening van iedere inwoner van de gemeente telt.

Op dinsdag 5 februari (in de kerk van Geistingen), dinsdag 12 februari (in de kerk van Kinrooi), dinsdag 19 februari (in de kerk van Ophoven) en dinsdag 26 februari (in de kerk van Kessenich) worden er brainstormavonden georganiseerd. Aangezien de kerk van Molenbeersel voorbestemd wordt als hoofdkerk voor de erediensten is het zoeken naar een her-of nevenbestemming hier niet aan de orde.

Deze brainstormavonden zullen o.a. bestaan uit een korte uitleg over het traject tot het kerkenbeleidsplan, een uiteenzetting over de constructieve opbouw van de kerk, een omgevingsanalyse en enkele lokale mensen zullen aan het woord komen over ‘hun’ kerk. Telkens wordt om 20.00 uur gestart. Rick de Leeuw is uitgenodigd als moderator van deze inspirerende avonden.

Met de input van de brainstormavonden gaat het studieteam, in combinatie met de werkgroep kerkenbeleidsplan en de gemeente Kinrooi, aan de slag om de haalbaarheid van de geopperde voorstellen te onderzoeken. Eind april is een opvolgingsmoment voorzien om de resultaten van dit studiewerk voor te stellen aan de gemeente. Iedere inwoner van de gemeente is welkom.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.