Overeenkomst met de Maasvissers voor beheer en onderhoud van hengelgebied

De gemeenteraad van Kinrooi besliste op 4 februari 2019 om een overeenkomst af te sluiten met de Maasvissers Geistingen. De vereniging engageert zich om gedurende zes jaar diverse taken in het hengelgebied op zich te nemen.

Burgemeester Jo Brouns: “Het politiereglement op de Maasplassen dat reeds eerder goedgekeurd werd, bepaalt waar er precies gevist mag worden op de hengelwateren Boterakker en Steenberg.”

Vanaf nu zal vereniging de Maasvissers een aantal taken op zich nemen:
– onderhoud van de hengelzones en de toegangspaden
– controle op vissers in het gebied inzake visverlof en de gemotoriseerde toegang, enkel mogelijk voor leden van visclub de Maasvissers
– uitoefenen van sociale controle op de genoemde wateren aan de hand van een vrijwillige stewardwerking die handelen in functie van de bepalingen van het reglement. Zij kunnen vissers controleren (visverlof en vispasje) en hen informeren over de visserijreglementering die er van kracht is. Verder hebben ze enkel een signaalfunctie en kunnen ze onregelmatigheden melden aan de lokale politie of het Agentschap Natuur en Bos.

Schepen van sport en natuur Mark Hoedemakers: “Per dienstjaar leveren de Maasvissers een syntheserapport af waarin ze de uitgevoerde beheersactiviteiten, het totaal aantal uitgereikte vispasjes, de stewardwerking (sociale controles) en en het totaal aantal viswedstrijden in kaart brengen. De vereniging krijgt geen geldelijke vergoeding voor deze inspanningen maar kan in ruil beschikken over de exclusieve en geregelde gemotoriseerde toegang tot het visgebied. Eigenlijk voerde de vereniging deze werkzaamheden al uit sinds 2001 en was ze daarmee trendzetter voor Vlaanderen voor wat betreft medebeheer van openbaar water. De mondelinge afspraak van voorheen is nu in een officieel kader gegoten.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *