Nieuwe fietspaden en riolering voor Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren

De Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) tussen het centrum van Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik) wordt volledig heringericht met vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds komt een modern, gescheiden rioleringsstelsel dat grondwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. De nutswerken starten in februari, de wegeniswerken volgen in mei. De werken zullen naar verwachting een jaar duren, tot in mei 2020. Het project wordt uitgevoerd door de Stad Bree, in samenwerking met stad Maaseik , Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en Aquafin. Tijdens de werken is er een omleiding voor doorgaand verkeer via Kinrooi. Voor plaatselijk verkeer en handelaars wordt signalisatie ter plaatse voorzien in functie van de werken.

De projectzone omvat de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721), van iets na het Itterplein in Opitter (Bree) tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757) in Neeroeteren (Maaseik). De werken zijn de derde en laatste fase in de volledige vernieuwing van de N721 vanaf de ring van Bree tot in Neeroeteren. Eerder werden al het centrum van Opitter en de Opitterkiezel aangepakt.

In het nieuwe wegontwerp van de N721 staat de fietser centraal. In zo goed als het hele projectgebied worden er vrijliggende fietspaden aangelegd die door een groenberm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn. Op die manier kunnen fietsers comfortabel en veilig fietsen. Over een kort stuk, vanaf de brug over de Zuid-Willemsvaart tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757), liggen de fietspaden verhoogd tegen de rijweg aan.

Over de volledige lengte van de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) wordt ook het wegdek vernieuwd en nieuwe asfalt gelegd, inclusief de aanpalende kruispunten. De huidige wegopbouw, met in elke richting één rijstrook, blijft voorts gewoon behouden. Net na de bocht langs het kanaal, iets na de grensovergang tussen Bree en Maaseik, komt er een verharde middenberm om de snelheid van het autoverkeer te matigen.

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden en wegdek wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar een nabijgelegen waterloop.

De werken worden uitgevoerd in fases om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om de kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. Daarna volgen de rioleringswerken en uiteindelijk de nieuwe wegopbouw.

Op maandag 11 februari start de aannemer met het bouwrijp maken van de bermen aan weerszijden van de N721, vanaf het Itterplein tot aan de bocht van het kanaal (grens Bree – Maaseik). Aansluitend op maandag 18 februari starten de nutsmaatschappijen met de verplaatsingswerken. Ze beginnen ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en werken vervolgens verder in de richting van Maaseik. Aangezien de nutswerken voornamelijk in de bermen plaatsvinden, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Er gelden wel meteen omleidingen voor autoverkeer en fietsers (zie lager). De nutswerken zullen gelijktijdig met de hoofdwerken afgerond zijn, naar verwachting mei 2020.

De riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd in drie fases. Er wordt telkens aan één kant van de weg gewerkt zodat het verkeer van Maaseik naar Bree steeds kan passeren. De werken vatten begin mei aan ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en schuiven vervolgens verder op richting Maaseik, tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg.

Op onderstaand faseringsplan en in bijhorende tabel vind je alvast een overzicht van de fases met indicatieve timing.

Fase 1: N721, kruispunt Omselweg x Bolderweg – Mei 2019 – Juni 2019
Fase 2: N721, kruispunt Omselweg tot bocht kanaal – Juni 2019 – januari 2020
Fase 3: N721, bocht kanaal tot kruispunt N757 – Januari 2020 – mei 2020
Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

Plaatselijk verkeer van Maaseik richting Bree/Opitter kan steeds in één richtingdoor de werfzone rijden. Plaatselijk verkeer van Bree/Opitter richting Maaseik volgt gedurende de volledige duur van de werken een omleiding via de Tongerlostraat, Keyartstraat, Solterweg en Vennendijk. Tijdens de werken in fase 2, vanaf het kruispunt met de Omselweg x Bolderweg tot aan de bocht aan het kanaal, blijft de aansluiting met de Bergstraat zo lang als mogelijk behouden. Op die manier blijven handelaars maximaal bereikbaar via de Caubergstraat en Bergstraat voor verkeer van Bree/Opitter.

Doorgaand verkeer en (zwaar) vrachtverkeer tussen Bree en Maaseik dat niet in de werfzone moet zijn, volgt in beide richtingen een omleiding via de Kinrooiersteenweg/Neeroetersesteenweg (N757) en ’t Hasseltkiezel/Breeërsteenweg (N73). Dit is de aangewezen route om tijdens de werkzaamheden Ziekenhuis ZMK te bereiken.

Fietsers volgen tijdens de werken een comfortabele omleiding via het jaagpad aan de noordkant van de Zuid-Willemsvaart (zijde Tongerlo).

Tijdens de werken geldt er een alternatieve regeling voor de buslijnen 14 en 302 en de belbus 746 en 748. Er worden vervanghaltes voorzien op het Itterplein in Bree en op het kruispunt met de N757. (De Tip) Er worden bijkomend ook twee tijdelijke haltes geplaatst ter hoogte van de Ziepstraat en de Solterweg.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *