Stad Maaseik geeft groen licht voor organisatie van Lichtstoet Opoeteren-Maaseik

Stad Maaseik heeft het licht op groen gezet voor de organisatie van de Lichtstoet in Opoeteren-Maaseik op zaterdag 6 april 2019. Vorig jaar kon de stoet niet doorgaan ingevolge negatief advies van de veiligheidsdiensten. Toch bleek er een behoefte te zijn om de Lichtstoet te organiseren. Daarom nam het stadsbestuur het initiatief om met alle betrokkenen naar een oplossing te zoeken voor dit prachtige initiatief. Tijdens een constructief overleg werden afspraken gemaakt en werden er engagementen aangegaan opdat de Lichtstoet Opoeteren dit jaar op een veilige en aangename manier opnieuw kan doorgaan.

Onder leiding van burgemeester Johan Tollenaere en van schepen Myriam Giebens werden op 20 februari 2019 de betrokken partijen aan de vergadertafel gevraagd om te onderzoeken of aan alle voorwaarden voldaan is om de Lichtstoet in 2019 in Opoeteren te kunnen organiseren. Conclusie is: de stoet gaat door.

Om dit positieve resultaat te bereiken heeft het stadsbestuur de voorbije weken intensief samengewerkt met de organiserende carnavalsvereniging ‘De Zeiverlepkes’. “Doorslaggevend element om te bepalen of de stoet kan doorgaan was het afwerken van het veiligheidsplan”, aldus burgemeester Tollenaere. “Het is immers uiterst belangrijk dat de stoet aan alle veiligheidsnormen voldoet. Niemand mag in gevaar gebracht worden. Daarom hebben wij, in samenwerking met politie Maasland, de Zeiverlepkes zeer graag geholpen bij de opmaak van het veiligheidsplan dat de veilige organisatie van de Lichtstoet waarborgt”.

Stadsbestuur Maaseik vindt het belangrijk dat er een Lichtstoet door Opoeteren zal trekken, maar wel op een voor bewoners, deelnemers en organisatoren draagbare en veilige manier. Oorspronkelijk rezen er nog vele vragen over het feit of de Lichtstoet kan doorgaan. Bij recente edities van de stoet stelde de politie veel overlast vast. Opoeteren-centrum ondervond hinder van dronken feestvierders en vooral de wijk De Leu kreeg overlast te verduren van feestvierders in en rond de tent, die op het speelplein in de wijk stond opgesteld voor de organisatie van de afsluitende fuif.

Omwille van die mogelijke overlast heeft het stadsbestuur de route van de Lichtstoet en de plaats waar de feesttent opgesteld staat laten wijzigen. Vertrek en aankomst van de stoet is op de sportterreinen langs de Dilserweg, waar geen woningen staan. De stoetwagens staan bovendien niet langer opgesteld in Opoeterencentrum. Door te kiezen voor het vertrek langs de Dilserweg, waar meer ruimte is, kan efficiënter ingespeeld worden op mogelijke pannes, waardoor het verloop van de stoet zou kunnen worden vertraagd. Op de sportterreinen zal ook de feesttent geplaatst worden voor de fuif na afloop van de stoet.

Met de vereniging werd afgesproken dat er streng zal worden opgetreden door de politie indien overlast zich voordoet. De vereniging heeft bijvoorbeeld een reglement uitgewerkt, waaraan elke deelnemer aan de stoet zich dient te houden. Daarin staat onder andere dat er geen drank gebruikt wordt op wagens in de stoet.

“Carnaval biedt een speciale sfeer voor jong en oud. Die sfeer willen wij als stadsbestuur promoten en bewaren voor jong en oud, voor inwoners van Opoeteren en voor bezoekers. Kortom, voor iedereen die van een gezellige en leuke Lichtstoet wil kunnen genieten”, besluit schepen voor evenementen Myriam Giebens.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *