Start van restauratie Lambertustoren

Na een lange periode van voorbereidingen is het zover. De restauratie van de Lambertustoren gaat beginnen. Om dit historisch moment extra aandacht te geven, verricht burgemeester Evers op maandag 25 februari om 16.00 uur de officiële starthandeling. Ook gedeputeerde Hubert Mackus is hierbij aanwezig.

“Een dergelijke grootschalige restauratie aan de Lambertustoren vindt niet vaak plaats”, aldus projectleider John Metselaars. “De laatste restauratie van deze omvang was in 2010 toen de spits gerenoveerd werd. Daarvoor vonden er grootschalige restauraties plaats in 1899-1902, 1945-1955, 1982-1986 en 1994. Dit is dan ook een historisch moment waar we graag extra aandacht aan schenken.”

“Met deze starthandeling willen we ook graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Zowel financieel als met de inbreng van kennis, hebben veel mensen bijgedragen aan de restauratie. Vanuit de lokale gemeenschap is het ‘Comité herstel Lambertustoren’ opgericht, waaraan velen een actieve bijdrage deden. Het comité haalde met diverse acties een schitterend bedrag op! Daarnaast ontvingen we subsidies van de Provincie Limburg en het BPD Cultuurfonds.”

Niet alleen de financiële bijdrage is belangrijk geweest. Ook de inbreng van kennis op het gebied van de historie van de toren en geschikte restauratietechnieken waren van belang voor een goed doordacht restauratieplan. De adviezen kwamen o.a. van Alfons Bruekers, de Erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het is een restauratieplan dat recht doet aan de cultuurhistorische waarde van de Lambertustoren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.