Inspraakplatform Kinrooimeemaken.be gelanceerd (video)

Kinrooimeemaken.be is het nieuwe burgerparticipatieplatform van gemeente en OCMW Kinrooi. Via deze online tool die maandag 18 maart online is gegaan, kan iedereen ideeën of voorstellen lanceren. Het beleid zal de ideeën in een later stadium selecteren en gebruiken voor de opmaak van het meerjarenplan.

“Burgerparticipatie is een steeds belangrijker thema in onze bestuursploeg”, zo vertelt burgemeester Jo Brouns van de gemeente Kinrooi. “Zo werden de plannen voor de schoolomgeving in Molenbeersel aanzienlijk aangepast na overleg met de buurtbewoners en de school. In de komende weken zullen we de plannen voor de verkeersveilige schoolomgeving in Kinrooi voorstellen tijdens twee infomarktjes op 20 en 27 maart”, zo vervolgt burgemeester Brouns.

Naast deze ad hoc initiatieven is er in samenwerking met Citizen Lab een digitaal project opgezet. “Via een online platform gaan we op zoek naar allerhande ideeën en voorstellen voor onze gemeente. We hopen om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen maar natuurlijk gaan we niet elk voorstel kunnen uitvoeren”, zo vervolgt burgemeester Jo Brouns.

“Wat de input van voorstellen betreft hebben we geopteerd om dit zo breed mogelijk te laten”, aldus schepen Peter Nies van Burgerparticipatie. Er worden online drie thema’s aangereikt, zoals een fijne(re) buurt en leefomgeving, zorgen voor elkaar en voor anderen en leven, organiseren en beleven. “Maar als iemand een ander voorstel of idee heeft dat daar niet meteen in past, is dat evenzeer welkom in een algemene rubriek”, zo vervolgt schepen Nies.

Om een idee te lanceren, moet men zich registreren met een voornaam, naam en mailadres. Het kan ook gemakkelijk via een Facebook- of Google-account.

Om de input van de ideeën goed te kunnen verwerken, wordt ook het adres en de woonplaats en (niet verplicht) het geboortejaar gevraagd.

“Om de digitale kloof te dichten, is er naast deze online-participatie ook gedacht aan een koppeling met een offline traject”, aldus burgemeester Jo Brouns. Het online platform zal een vast item worden op alle volgende bewoners- of andere infovergaderingen waarbij het gemeentebestuur burgers wil aanzetten om hun voorstellen te lanceren. “We rekenen er ook op dat de diverse gemeentelijke adviesraden en -organen gebruik zullen maken van dit e-platform”, zo vervolgt Jo Brouns.

Door het koppelen van online en offline, van bestaande en nieuwe technieken, tonen de gemeente Kinrooi en het OCMW Kinrooi de ambitie om zoveel mogelijk burgers van verschillende achtergronden en leeftijden bij het beleid te betrekken. “Met Kinrooimeemaken.be hopen we op meer betrokkenheid van de jongere leeftijdsgroepen en op positieve participatie van onderuit”, zo vertelt burgemeester Brouns.

“Voor het participatietraject van de meerjarenbegroting werken we in drie fasen, ideeën verzamelen, ideeën verwerken en ideeën kiezen”, aldus schepen Peter Nies.

De eerste fase, de ideeën en voorstellen van alle burgers verzamelen, loopt van vandaag tot 18 mei. Daarna, tussen 19 mei en 19 juni, gaat een kernteam aan de slag om de haalbaarheid en wenselijkheid van elk idee na te gaan. “Op 11 en 18 juni plannen we ook twee Meemaakdagen, waarbij we de voorstellen terugkoppelen en bespreken met de indieners en andere geinteresseerden”, aldus Peter Nies.

In de derde fase gaat hey beleid dan kiezen welke ideeën meegenomen worden in het budget en/of de meerjarenbegroting. “Alhoewel niet alle ideeën tot uitvoering zullen geraken, is de input van de buurtbewoners enorm belangrijk. Zowel voor het geven van ideeën als om aan te geven welke concrete voorstellen zij zelf leuk of minder leuk vinden”, zo besluit schepen Peter Nies.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *