Handen ineen voor Limburgse fruitteeltsector

Provincie Limburg, de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO), de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Fruitveiling Zuid-Limburg hebben onlangs een handtekening onder het Uitvoeringsprogramma Vitale Fruitteelt in Limburg. Het programma voorziet in een praktische aanpak om de Limburgse fruitteeltsector een toekomst te geven.
Het programma richt zich op innovatie, kennisontwikkeling, ondernemersvaardigheden en bedrijfsontwikkeling. Via themabijeenkomsten en onafhankelijke coaching wordt ingezet op nieuwe verdienmodellen voor ondernemers. Deze zal gericht zijn op meerwaarde strategieën. Hiervoor wordt samenwerking gezocht worden met diverse kennis- en adviesinstellingen zoals Proeftuin Randwijk, PC Fruit (B-Limburg¬) en het ondernemerscluster Bright 5 dat actief is op Brightlands en Campus Greenport Venlo.

De nieuwe verdienmodellen vragen diverse bedrijfsinvesteringen. Hiervoor wordt een concreet plan opgesteld. De provincie Limburg wil zich inspannen om regelingen voor ondersteuning van innovatieve fysieke investeringen en onder nadere te bepalen voorwaarden (achtergestelde) leningen beschikbaar stellen.

Belangrijke aandachtspunten van het programma is dat projecten ondernemers gedreven moeten zijn, innovatie, risicoborging en betere verdienmodellen centraal staan en dat ze aansluiten bij de kansen van de Limburgse fruitteelt en de afzetmarkt. De drie organisaties en de provincie Limburg zetten gezamenlijk de schouders onder het uitvoeringsprogramma en de fruittelers worden ondersteund door een kwartiermaker. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat de komende jaren een aanzienlijke stap wordt gezet in het vitaliseren en versterken van de Limburgse fruitteelt.

“Aandacht voor de Limburgse Fruitteelt is hard nodig”, vertelt LLTB-bestuurslid Thijs Rompelberg, zelf agrarisch ondernemer in Zuid-Limburg. “De sector heeft de afgelopen 5 jaar veel schade ondervonden van nachtvorst en hagelbuien, met kleine oogsten van matige kwaliteit tot gevolg. Daarnaast heeft de sector zich in onze provincie – ten opzichte van de rest van Nederland –vanwege strategische overwegingen minder gericht op de meer rendabele perenteelt en werken de hevige concurrentie uit EU-landen en de Ruslandboycot aan de afzetkant ook niet mee.”

NFO en LLTB vonden dit voldoende reden om in 2017 de noodklok te luiden. Eric Huids: “Een Limburg zonder fruitteelt kun je je bijna niet voorstellen. De sector zorgt voor opwaardering van het landschap en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de toeristische waarde van onze regio. Daarnaast past de fruitteelt met haar langjarige teelten, perfect in de kringlooplandbouw. Fruitbomen leggen veel CO2 vast en hun vruchten zijn een belangrijk onderdeel van een gezond voedselpatroon. De vruchtbare Limburgse grond biedt een goede basis van kwaliteitsfruit. Gezien de positie waarin ze verkeerd en de positieve effecten die ze heeft op onze regio, is het dus hoog tijd werk te maken van de vitalisering en versterking van de Limburgse fruitteelt.” In 2017 bracht de Taskforce Limburgse Fruitteelt in beeld wat nodig is om de fruitteeltsector in Limburg te vitaliseren en weerbaarder te maken voor de toekomst. De resultaten van deze inventarisatie en het vervolg hiervan zijn gegoten in het Uitvoeringsprogramma Vitale Fruitteelt in Limburg.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *