Meer ruimte voor Milieucentrum De IJzeren Man

De gemeente Weert trekt € 25.000,– uit voor een onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden om enkele knelpunten in de exploitatie van Natuur en Milieu-centrum De IJzeren Man en bij Stichting Natuur en Milieueducatie op te lossen.

De stichting Natuur- en Milieueducatie kampt, ondanks een jaarlijks door de gemeente Weert toegekende subsidie, structureel met tekorten op de begroting. Dat komt vooral doordat de salarislasten jaar in jaar uit hoger zijn dan de gemeente Weert subsidieert. Stichting Natuur- en Milieueducatie moet salarissen betalen op basis van CAO afspraken die gelden voor ambtenaren. Het jaarlijks oplopende tekort op de begroting brengt een gezonde financiële exploitatie van het Natuur- en Milieucentrum onder druk.

Naast het financiële probleem, heeft het NMC ook een accommodatieprobleem. Door het succes van het milieucentrum waarvan verschillende milieuorganisaties samen gebruikmaken, is er steeds vaker te weinig ruimte beschikbaar voor de gebruikers. Er is dan ook een grote behoefte aan een uitbreiding van het gebouw dat aan de grote parkeerplaats aan de Geurtsvenweg ligt. Eerder zijn voor een uitbreiding al drie schetsplannen gemaakt.
Het onderzoek dat Weert nu in opdracht geeft moet op korte termijn een oplossing aandragen voor de financiële en accommodatieproblemen voor het NMC, Daarbij stelt de gemeente wel als conditie dat er een efficiëntie-slag gemaakt wordt en dat de verbouwingsplannen aansluiten bij de toekomstplannen van GrensPark Kempen~Broek als mogelijk Unesco Mens en Biosfeer gebied.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *