Personeelskrapte bij brandweer Midden-Limburg

brandweer-logo

De Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw, Roermond, Nederweert, Leudal en Weert zijn de komende jaren fors duurder uit voor de brandweer. De 7 gemeenten moeten de komende 3 jaar bijna één miljoen euro meer betalen aan de brandweerzorg. Het geld is nodig om de brandweerzorg in Midden- en Noord Limburg op peil te houden.

Zoals ook veel andere organisaties die op vrijwilligers draaien, heeft ook de brandweer grote problemen bij het vinden van voldoende mensen. Daardoor komt de slagkracht van de brandweer onder druk te staan en zijn wettelijk vastgestelde uitrukeisen soms niet haalbaar. De oorzaken daarvoor zijn divers. Maar voor de brandweer betekent dit dat men steeds vaker noodverbanden moet leggen om de brandweerzorg binnen een gemeente off regio op het gewenste niveau te houden. Brandweerposten moeten tijdelijk gesloten worden of er moet, ook bij kleinere incidenten al, een beroep gedaan worden om naburige brandweerposten. Vooral in de vakantiemaanden wordt het probleem nijpend.

Door ingrijpende maatregelen in de opzet van de brandweerorganisatie hoopt de brandweer de basis-brandweerzorg te kunnen blijven garanderen. Daarvoor komen er binnen Midden- en Noord Limburg 24 extra beroeps-brandweermensen. De beroepsmensen in dag bezetting zullen naast koude brandweertaken (preventie e.d.) voortaan ook in de ‘warme’ brandweerdienst (uitrukken) ingezet worden. Ook komt er een team van 45 brandweervrijwilligers die in 24-uurs kazernedienst gaan draaien op de centrumposten.

Daarnaast wordt het aantrekkelijker gemaakt voor mensen om brandweervrijwilliger te worden en jongeren die bij een jeugdbrandweer actief zijn, kunnen straks sneller doorstromen naar de reguliere brandweer door een verkort opleidingstraject. Er komen specialistische brandweerteams voor specifieke taken in de hele regio en vrijwilligers kunnen aan meer dan één brandweerpost verbonden worden. Daarnaast zet men extra in op meer flexibele inzetten en uitrukken met Snelle Interventie Voertuigen met een 2-mans bezetting en op grotere interregionale en ook internationale samenwerking tussen de brandweren in de grensregio’s.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.