VDL Nedcar krijgt grote mogelijkheden voor uitbreiding

VDL Nedcar Mini Auto

Limburg versterkt de strategische positie van VDL Nedcar aanzienlijk door de autofabriek te ondersteunen in hun plannen voor uitbreiding van het fabrieksterrein. Daardoor kan VDL Nedcar het fabrieksterrein van 93 hectare uitbreiden met circa 60 hectare. De eerder geplande spoorontsluiting van de fabriek is van de baan. Die blijkt bedrijfseconomisch niet haalbaar.

“De gemeente Echt-Susteren is blij dat de spoorontsluiting bij Nieuwstadt niet doorgaat, dit zou een te grote impact hebben gehad voor onze inwoners daar. We volgen de nieuwe plannen van de Provincie en VDL Nedcar op de voet, zodat we ook in de toekomst voor de belangen, het leef- en woonklimaat en de betrokkenheid van onze inwoners kunnen blijven opkomen. We hebben daar alle vertrouwen in. Tot nu toe verloopt overleg met de provincie en VDL Nedcar goed”, aldus wethouder Hub Meuwissen. Een dialoog met de omgeving staat de komende maanden dan ook voorop. De betrokken inwoners rond het fabrieksterrein worden via een brief huis-aan-huis geïnformeerd over de plannen en de procedure.

De Provincie verkoopt haar gronden rondom de fabriek aan VDL Nedcar en maakt procedureel de uitbreiding mogelijk, waarbij overleg met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren plaatsvindt. Door de uitbreidingsmogelijkheden kan VDL Nedcar op termijn twee keer zoveel auto’s maken als nu en doorgroeien tot tienduizend medewerkers. Over de verkoop van de benodigde gronden ten noorden en zuiden van de fabriek is een principeakkoord gesloten tussen Provincie en VDL Nedcar.

Gedeputeerde Staten van Limburg gaan nu eerst een zogeheten provinciaal inpassingsplan maken. Dat is een gemeentegrens overschrijdend bestemmingsplan waarin alle belangen worden afgewogen. “Bij de uitbreiding wordt vanzelfsprekend ook aandacht geschonken aan de omgeving en de leefbaarheid van de kernen Nieuwstadt en Holtum. Het is ook een hefboom om de natuur en recreatievoorzieningen in het gebied te versterken,” zegt gedeputeerde Joost van den Akker. “Zo steunen we de ambities van de autofabriek én dienen we de belangen van de omwonenden”, aldus de gedeputeerde. VDL Nedcar is een van de grootste werkgevers in de regio en heel erg belangrijk voor talrijke toeleveranciers. Reden waarom de Provincie het provinciaal inpassingsplan nu gaat uitwerken in afstemming met de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.