Spuiwater wordt hergebruikt als bemesting

Het project ‘UNIR’ van Biogas Bree centraliseert en standaardiseert spuiwater uit de chemische luchtwassers van biogasinstallaties en varkensstallen in Limburg. Het verenigt telers zoals André Schelfhout in een machinering die gebruik maken van een geoptimaliseerde sleepslang en bemesting voor de toediening van het ammoniumsulfaat. Hierdoor kan de herwonnen stikstof als vervanger van geïmporteerde minerale meststof doorbreken en dus de ecologische voetafdruk van stikstof bemesting verlagen.

Er wordt in Vlaanderen vandaag ongeveer 12.000 m³ spuiwater, oftewel circa 500.000 kg N, geproduceerd via chemische of biologische luchtwassers. Deze hoeveelheden nemen jaarlijks toe onder meer door strengere emissienormen. Deze toename van gerecupereerde, hoog werkzame stikstof-en zwavel botst enerzijds op een toenemende mestdruk en gaat anderzijds op paradoxale wijze samen met enorme importhoeveelheden chemische stikstof.

De opportuniteit van het lokaal terugwinnen en hergebruiken van stikstof en zwavel onder de vorm van een ammoniumsulfaat, dat geen fosfor bevat, is dan ook evident. Ongeveer drie kwart van het Vlaamse akkerbouwareaal bestaat immers uit percelen gras, maïs, gras + maïs, aardappelen en bieten. Dit zijn gewassen met een relatief hoge tot hoge stikstofbehoefte. Maïs alleen al beslaat 20% van het landbouwareaal in Vlaanderen. Bij uitstek in Noordoost-Limburg wordt zeer veel maïs geteeld en is er dus een aanzienlijk afzetpotentieel van ammoniumsulfaat.

Het project kent als partners Agropolis (VZW Boterakker), André Schelfhout (maïsteler), Bodemkundige Dienst België, Vlaco vzw, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw, Broekx Landbouw- en grondwerken en de Boerenbond.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *