Discussie over soort bedrijven op Kampershoek Noord in Weert

Gemeente Weert wapen

De fracties van CDA en DUS in de Weerter gemeenteraad willen een principiële discussie voeren over het soort bedrijven dat zich op het bedrijventerrein Kampershoek Noord kan vestigen. Kampershoek Noord is een nieuw groot bedrijventerrein tussen Weert en Nederweert gelegen langs de A2. Beide fracties vragen zich af of de keuze voor grootschalige logistiek wel de beste optie is. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond dienen de fracties samen een motie in waarin ze om zo’n principiële afweging vragen.

De gemeente Weert heeft op het noordoostelijk deel van bedrijventerrein Kampershoek-Noord een perceel van 6,7 hectare in bezit met de bestemming industriële, ambachtelijke, logistieke en groothandelsbedrijven. Er is sprake van een mogelijke reservering van dit perceel, samen met het aan de zuidkant gelegen aangrenzende perceel van een particuliere eigenaar, voor grootschalige logistiek. CDA en DUS signaleren dat de gemeenteraad, na de overeenkomst met Heylen voor een groot logistiek centrum in het gebied, nooit gesproken heeft over de voor- en nadelen van een verdere grootschalige uitbreiding van de logistieke sector op Kampershoek-Noord.

Beide fracties constateren dat er grote verschillen zijn tussen enerzijds een logistiek centrum en anderzijds industriële en ambachtelijke bedrijven en groothandelsbedrijven qua soort werkgelegenheid dat ze brengen, het aantal arbeidsplaatsen dat ze opleveren, de behoefte aan arbeidsmigranten, ruimtebeslag, effect op de omgeving en duurzaamheid.
De fracties willen dat het college van burgemeester en wethouders een notitie aan de raad voorleggen over de gevolgen van het kiezen voor logistiek of voor industrie, ambacht of groothandel bij de invulling van de gronden op Kampershoek Noord die gemeentelijk eigendom zijn.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *