Tachtigjarige Aldenborgh gaat eigen geschiedenis proeven

Tachtig jaar geleden werd het geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh in hotel De Engel aan de Korenmarkt in Weert opgericht. De oprichting van De Aldenborgh vond haar oorsprong in het streekmuseum De Aldenborgh, opgericht in 1935. Op maandag 6 september 1937 kwamen leden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap voor een excursie naar Weert en bezochten het museum. De ontvangst van het gezelschap vond plaats in het gemeentehuis.

Burgemeester mr. W. Kolkman verwelkomde de gasten. Hij was toen al ruim 25 jaar burgemeester van Weert maar sprak de woorden: “voor ’t eerst in mijn ambtelijken loopbaan, dat ik zoo’n uitgelezen gezelschap van wetenschappelijke mannen, binnen de muren van Weert mag begroeten.”

Het gezelschap dineerde in Hotel “Jan van Weert” en de gezusters Meeuwis kookten. Dit bezoek stimuleerde een aantal Weertenaren tot verdere bestudering van de historie van Weert. Anderhalf jaar later was de oprichting van een plaatselijke geschiedenisvereniging (6 maart 1939) een feit.

Het menu van maandag 6 september 1937 is bewaard gebleven.
Dat menu zal op vrijdagavond 17 mei a.s. om 18.00 uur in het Aldenborgh-clublokaal Antje van de Statie te proeven zijn. Kok Paul Silvertand van Silverlicious laat zijn kookkunst los op het menu dat de gezusters Meeuwis in hotel Jan van Weert in 1937 opdienden.

Tijdens de feestelijke avond zullen eveneens de gouden, robijnen en zilveren jubilarissen van De Aldenborgh worden gehuldigd.

Verder staat de Aldenborgh stil bij de onlangs teruggetreden trouwe bestuursleden, oud-voorzitter Frits Weerts (18 jaar bestuurslid), penningmeester Anna van Wegberg-Veugen (17 jaar bestuurslid) en bestuurslid Martin van Hoef (10 jaar bestuurslid).

Ook zal een uniek tijdsdocument worden getoond: Weert in 1968. We zullen onderwerpen horen die de Weertenaren een halve eeuw geleden bezighielden. We horen mr. Stan Smeets, Alf Poell, Bert van Wijk, Harrie Sweron, Driek van de Broek, Huub van den Bosch, Harrie Hendriks en Dré Linskens nog eens spreken!

Mr. Hein van der Bruggen, voorzitter van de Kring Roermond van het LGOG, en Thieu Wieërs uit Geistingen, zullen tussen de gerechten door enkele historische anekdotes vertellen. Weerterloog Bert Lempens, “vanne Maasport”, zal zijn bespiegeling geven over het gesprokene. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan dit historisch diner.

De kosten voor het diner bedragen per persoon:
€ 24,50 voor leden en vrienden van LGOG/Aldenborgh en Weerterlogen
€ 27,50 voor andere personen.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelding voor het diner dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag voor woensdag 15 mei a.s. naar Rabobankrekening -nummer NL31RABO0176968334 ten name van: Stichting De Aldenborgh te Weert onder vermelding van: “feestdis”, aantal deelnemers en uw keuze(s) voor het hoofdgerecht: Haantje of Ossentong. Betaling is aanmelding!

De rest van het driegangenmenu blijft een verrassing.

Foto: GAW Beeldbank 201

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *