Vrijwilligerstekort bedreigt Huiskamers in Weert

De Huiskamerprojecten voor ouderen in de Weerter wijken staan onder druk. Stichting Dagopvang voor Ouderen kan steeds moeilijker vrijwilligers vinden die zich voor deze huiskamerprojecten inzetten. In Weert maken momenteel zo’n 150 ouderen gebruik van de huiskamerprojecten. De huiskamers zijn een belangrijk instrument waardoor ouderen langer zelfstandig in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen.

De continuïteit van de huiskamers en het voortbestaan van de Stichting Dagopvang Weert staat door het vrijwilligerstekort onder druk en daarmee het voortbestaan van deze belangrijke voorziening voor ouderen in Weeft. Met name organisatorisch is de Stichting heel kwetsbaar door te weinig vrijwilligers. De huidige bestuurders en vrijwilligers zijn met te veel taken belast. Doordat de Stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt is dit een relatief goedkope voorziening. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief voor de Stichting Dagopvang Weert. Het wordt echter steeds moeilijker om geschikte vrijwilligers te vinden die zich voor langere tijd willen verbinden aan de Stichting. De huidige vrijwilligers zijn veelal zelf al op leeftijd. Acties van de Stichting Dagopvang Weert samen met Punt Welzijn om vrijwilligers te werven hebben onvoldoende tot resultaat geleld.

Punt Welzijn wordt daarom nu door de gemeente Weer opdracht gegeven om, in nauwe samenwerking met de Stichting Dagopvang Weert, binnen maximaal 6 maanden een concreet plan van aanpak op te stellen hoe de gemeente kan zorgen voor toekomstbestendige voorzieningen voor ouderen. Hiervoor trekt de gemeente Weert ruim € 29.000 uit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.