Centrumwerken Bree van 2020 in volle voorbereiding

Het Vrijthof en de centrumstraten binnen de kleine ring van Bree krijgen volgend jaar een volledig nieuw rioleringsstelsel en modern wegdek. Terwijl de nodige vergunningen aangevraagd worden en het openbaar onderzoek van start gaat, informeert de stad inwoners en handelaars alvast over de aanpak en timing van dit grootschalige project, dat in het najaar 2020 van start gaat.

“Na de vernieuwing van de Kleine ring aan de Grauwe Torenwal en Stationswal duiken we nu het centrum in. Je mag dit vrij letterlijk nemen, want een groot deel van de modernisering bevindt zich ondergronds.”, licht Burgemeester Liesbeth Van der Auwera toe. “Deze aanpassingen aan het rioleringsstelsel zijn broodnodig, maar daarnaast ga je als inwoner en bezoeker natuurlijk ook bovengronds kunnen genieten van een modern straatbeeld met extra aandacht voor een veilige verkeerscirculatie en fijne openbare plekken.”

Zo wordt er onder andere gewerkt aan een ‘kindlint’ waarbij speelmogelijkheden her en der in het straatbeeld worden geïntegreerd. Ook sfeervolle verlichting, aangename verblijfsruimtes, maximaal groen en veel ruimte voor voetganger en fiets staan op de planning. Merk op dat woningen en winkels ook na de herinrichting bereikbaar blijven met de auto, maar dat de openbare ruimte wel hoofdzakelijk aan de zwakke weggebruiker wordt ‘teruggegeven.’ Dit alles heeft als doel een aantrekkelijk handelscentrum te creëren, waarbij toegankelijkheid en gezelligheid hand in hand gaan.

Ook voor de inwoners betekent de vernieuwing een grote stap vooruit. De aanleg van een aparte regenwaterafvoerleiding voor de huizen in het centrum zal bijvoorbeeld voor minder overlast zorgen. Een afkoppelingsdeskundige komt op huisbezoek om de situatie huis per huis te bekijken. Daarnaast wordt er volop ingezet op het behoud van het historisch karakter van het centrum in combinatie met een frisse toekomstvisie op het aantrekken van jonge gezinnen.

Deze grootschalige herinrichtingswerken brengen een aanzienlijk kostenplaatje met zich mee, dat als volgt geraamd wordt (deze cijfers zijn incl. BTW.)
Het aandeel van stad Bree: € 2.683.000
Het aandeel van Infrax voor riolering: € 1.394.317
Het aandeel van Infrax voor wegenis: € 538.667

Het dossier werd in de afgelopen maanden op punt gesteld door de eerste plannen te herwerken in functie van de opmerkingen en noden van inwoners en handelaars. In het najaar wordt de aannemer voor deze werken aangesteld. De vergunningsaanvraag loopt momenteel en tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 4 juni tot en met 3 juli 2019 kan het dossier ingekeken worden elke dag van 8.30 tot 12.30 uur, op dinsdag eveneens van 14.00 tot 18.00 uur en op afspraak op de dienst omgeving in het stadhuis.

De start van de werken is -onder voorbehoud van vergunningsprocedure en weersomstandigheden- voorzien voor augustus 2020. De totale doorlooptijd van de werken wordt geschat op 413 kalenderdagen. De fasering van de werken gebeurt in functie van de verkeerslussen, maar ook met feest- een soldenperiodes wordt rekening gehouden. In elk geval beginnen we met het aanpassen van de Hoogstraat, om naar beneden op te schuiven en te eindigen met de afwerking van de Nieuwstadstraat.

“De toegang tot woningen en handelspanden blijft steeds verzekerd, maar je kan helaas geen centrum openbreken zonder hinder”, vertelt schepen van Openbare Werken Rudi Cober. “Uit ervaring met de herinrichtingswerken van afgelopen jaren hebben we heel wat do’s en don’ts meegenomen. Zowel op gebied van opvolging van klachten als van ludieke werfacties doen wij maximale inspanningen om de verwachte hinder te beperken en de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *