juli 24, 2019

DekWanHep22072019-01
De dekenale avondwandeling gaat dit jaar door in Heppeneert op vrijdag 26 juli. Belangstellenden wordt gevraagd zich om 19.00 uur te verzamelen in de kerk. Daar begint met een kort gebed en duiding de avondwandeling. De dekenale avondwandelingen, telkens op de laatste vrijdag van juli, zijn in 2011 in Heppeneert gestart. Sindsdien wordt dit op...
Voetbalvereniging Bocholt wil gaan starten met G-voetbal. “We starten met G-wolves”, aldus Eddy van Poppel van de vereniging. Over de samenstelling is van Poppel duidelijk: “Leeftijd en geslacht maakt niet uit, de enige voorwaarde die we stellen is dat men gemotiveerd moet zijn om te voetballen”, zo vertelt Eddy van Poppel. De voetbalvereniging uit Bocholt...
NeoDilBrus23072019-01
Na hun daguitstappen naar Aken en ’s Hertogenbosch brachten de Neos-leden van Dilsen-Stokkem onlangs een bezoek aan hoofdstad Brussel. Gelukkig koos Neos voor deze uitstap tijdens de vakantieperiode, waardoor de reizigers weinig last van files hadden. Rond half tien werden ze verwacht in brasserie Le Roy d’ Espagne met prachtig zich op de Grote Markt....
Weert West park III (Lieke)
De afgelopen tijd is er hard gewerkt in de omgeving van de IJzerenmanweg en Voorhoeveweg in Weert. De wegen zijn vernieuwd, er zijn wandel- en ruiterpaden gerealiseerd en er is veel extra groen aangeplant. Er zijn nog een aantal openstaande (onderhouds)werkzaamheden. Deze worden binnenkort opgepakt. In de afgelopen periode zijn de asfaltwegen vernieuwd en zijn...
OlSmoSto23072019-01
Nostalgie is een item dat goed aanslaat. Het prikkelt en zet aan tot nieuwsgierigheid. Op de smokkelmarkt in Stokkem namen zondag 21 juli een sliert oude voertuigen de Rechtestraat in. Gepoetst en mooi gelijnd pronkten de wagens in de omgeving van het bronzen beeldje ‘de Korver’, symbool voor Stokkem. De ruimten tussen de geëxposeerde oldtimers...
ViaNova
Paardencentrum VIA NOVA in Bree heeft enkele weken geleden haar eerste paarden over de vloer gekregen. VIA NOVA is meer dan alleen een paardenkliniek waar naast orthopedie en chirurgie ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt. VIA NOVA is Latijn en betekent: ‘De nieuwe weg’. Dit weerspiegelt het innovatieve karakter van de medische behandelingen en de nauwe...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL