Kinrooi verdeelt 22.000 euro als steun aan de lokale sportclubs

Op 1 juli keurde het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi enkele toelagen aan diverse sportverenigingen goed. De grootste bedragen gingen naar verenigingingen die zich inzetten voor een kwalitatieve jeugdsport-begeleiding, wat al jaren een belangrijk item is in Kinrooi.

Burgemeester Jo Brouns: “Wat de sportsubsidies betreft, proberen we àlle verenigingen met een actieve jeugdwerking financieel te steunen. Sportclubs die in een sportzaal actief zijn, krijgen een mooie korting op de huur van de zaal. Voor voetbalverenigingen is er ook een gunstige erfpachtregeling voor de terreinen. Daarnaast werd op 1 juli nog 3.000 euro werkingstoelage verdeeld aan de hand van een puntensysteem. Zes sportclubs van divers pluimage (vissen, G-sport, tafeltennis, tennis, …) ontvingen daardoor een toelage tussen de 300 en 640 euro.
Die zal deze zomer betaald worden aan de betrokken sportclubs.”

Schepen van sport Mark Hoedemakers: “Op 1 juli keurde het college van burgemeester en schepenen ook de verdeling van subsidies voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding goed. Kinrooi streeft al jaren naar een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding en moedigt dat financieel ook aan via toelagen op basis van het aantal gediplomeerde trainers actief in de sportvereniging. Voor kwalitatieve jeugdsportbegeleiding besliste het gemeentebestuur om 19.228,07 euro uit te betalen aan 10 verschillende clubs, die allemaal samen een 61 gediplomeerde jeugdtrainers en 3 jeugdsportcoördinatoren in hun werking hebben. De forse stijging van het aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders gedurende de laatste jaren – in 2014 ging het bijvoorbeeld nog om 45 jeugdtrainers – bewijst dat deze insteek naar betoelaging werkt. Met de werkings- en jeugdtrainerstoelagen komt de totaalsom voor gemeentelijke sportsubsidies uit op ruim 22.000 euro.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *