Politie CARMA biedt medewerkers gratis externe begeleiding aan

Politie CARMA biedt haar personeelsleden een Employee Assistance Program of EAP aan. Via dit programma kunnen alle medewerkers en hun inwonende familieleden gratis beroep doen op externe psychologische ondersteuning of juridisch en financieel advies. Het gaat om een investering vanuit welzijnsoogpunt. Het EAP is een service van Pulso Europe, een onafhankelijke en externe organisatie die discretie garandeert, ook ten opzichte van de werkgever. Politie CARMA is de eerste Limburgse politiezone die dit invoert en een van de eerste zones in België.

Iedereen kan vroeg of laat geconfronteerd worden met moeilijkheden en uitdagingen, zowel thuis als op het werk. Het aanbieden van een EAP is een preventiemaatregel waarmee Politie CARMA haar medewerkers wil ondersteunen en aansporen om niet te blijven zitten met problemen. Deze positieve benadering van de werknemer beoogt een opwaartse spiraal voor alle betrokkenen. Werknemers met minder stress en minder zorgen, thuis en op het werk, zijn minder afwezig, dragen bij een aan aangename werksfeer en zijn productiever in hun werk. Ook het thuisfront vaart er wel bij. Het EAP is een extra service en staat los van bestaande interne hulp, zoals het stressteam of de vertrouwenspersonen.

Burgemeester-voorzitter Wim Dries: “Een goed welzijnsbeleid moet een gezond evenwicht zoeken tussen de persoonlijke doelstellingen van medewerkers en die van de organisatie. Dat is precies wat we met de investering in het EAP willen bereiken. Medewerkers die zich goed in hun vel voelen, die zich ondersteund voelen, zullen ook professioneel beter functioneren. Kortom: een win-winsituatie. We mogen ook de belasting van een beroep als politieambtenaar niet onderschatten. De medewerkers komen steeds meer onder druk te staan. De organisatie neemt haar verantwoordelijkheid om de impact op het welzijn en op het gezinsleven zoveel mogelijk te beperken.”

Voor de medewerkers betekent het EAP heel concreet dat ze jaarlijks recht hebben op een aantal sessies of consultaties om persoonlijke, familiale of werkgerelateerde kwesties aan te pakken. Voor psychologische begeleiding gaat het om 6 sessies van 50 minuten, bijvoorbeeld bij een psycholoog of coach naar keuze. Voor juridische en financiële kwesties gaat het om gespecialiseerd telefonisch advies, maximaal 3 keer een halfuur. Ook inwonende familieleden kunnen gebruik maken van het aanbod. Het EAP is 24/7 bereikbaar via een gratis telefoonnummer, of men kan gebruik maken van het online intakeformulier. Na een eerste verkennend gesprek wordt de werknemer of zijn familielid doorverwezen naar een van de experten uit het lokaal netwerk.

In Limburg is CARMA de eerste zone die een EAP aanbiedt en in België de tweede zone. Bij commerciële organisaties is het wel al meer ingeburgerd. Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi: “We hopen natuurlijk dat de medewerkers er zo weinig mogelijk nood aan hebben, maar de realiteit spreekt dit helaas tegen. Uit resultaten van andere bedrijven met een EAP blijkt dat een relevant percentage van het aanbod gebruikmaakt. Iedereen kampt vroeg of laat wel eens met vragen of problemen. De anonimiteit en de laagdrempeligheid van het EAP stimuleren om er iets aan te doen. Voor de zone CARMA ontvangen we de eerste resultaten over een half jaar.” Die resultaten zijn uiteraard louter statistisch en bevatten geen persoonlijke informatie. Alle EAP-experten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en ook Pulso behandelt haar gegevens strikt vertrouwelijk.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *