Weert presenteert sluitende begroting 2020

stadhuis gemeentehuis weert

Het college van burgemeester en wethouders van Weert presenteert een sluitende begroting voor 2020. Door tegenvallende ontwikkelingen in het gemeentefonds (het geld wat de gemeente van het Rijk ontvangt) is de gemeente Weert genoodzaakt keuzes te maken om te komen tot een meerjarig sluitende begroting 2020. Er is zeer kritisch gekeken naar alle budgetten en er worden een beperkt aantal beleidswijzigingen voorgesteld. De ambitie uit het programma ‘Weert koerst op verbinding’ wordt verder inhoud gegeven.
De gemeenteraad spreekt zich op donderdag 7 november uit over deze begroting. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering die om 13.00 uur begint.

Wethouder Wendy van Eijk: “De schommelingen in de uitkering uit het gemeentefonds (als gevolg van rijksbeleid) maken het lastig om een stabiel begrotingsbeleid te voeren. Om het beleid niet zwaarder te belasten dan nodig is, zijn een aantal maatregelen voor 2020 gefinancierd met incidentele middelen. Wij werken toe naar een meerjarig structureel evenwicht tussen lasten en baten. Daarvoor is het helaas noodzakelijk om voor 2020 een aantal tarieven met meer dan de inflatie te verhogen. We zijn er gelukkig wel in geslaagd om de voorzieningen in stand te houden”.

De gemeente Weert werkt in 2020 aan de toekomstvisie voor 2030. Wij willen een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf, als gemeente, in de toekomst? Deze strategische visie bouwen we niet voor, maar samen met de Weerter samenleving. Deze basis is het uitgangspunt voor al onze toekomstige keuzes.

De thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie zijn actueel en gaan alle inwoners en bedrijven in Weert aan. In 2020 worden een Klimaatplan en een Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld. Wij gaan een deel van de algemene reserve (de spaarpot van de gemeente) reserveren voor de uitvoering van de plannen op het gebied van duurzaamheid.

De druk op de woningmarkt is hoog. We willen de kansen pakken die zich voordoen en initiatiefnemers ruimte bieden. Onze woningbouwplannen zijn ambitieus en we spelen in op het te kort aan woningen in Zuidoost Brabant. Het college zet in op uitbreiding aan randen van dorpen en het ombouwen van (leegstaande) kantoorpanden tot woningen of appartementen.

Mensen worden steeds ouder en daardoor zijn er steeds meer inwoners met een hulp- of ondersteuningsbehoefte. Wij spelen in op de veranderingen in de maatschappij (mensen wonen langer zelfstandig en we worden geconfronteerd met hogere uitgaven in de jeugdzorg). Het geld dat we van het Rijk krijgen is onvoldoende om deze kosten te dekken. Toch krijgt iedereen in de gemeente Weert de zorg en ondersteuning die nodig is.

Op dit moment is er in veel sectoren een te kort aan personeel. We begeleiden inwoners die kunnen werken, maar het zonder ondersteuning niet redden, richting de arbeidsmarkt.

Ook in 2020 wordt een beroep gedaan op onze inwoners, bedrijven en organisaties. Zij worden uitgenodigd en uitgedaagd om mee te doen en inhoud te geven aan ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de omgevingswet, cultuurnota en de landbouwvisie. Op deze manier geven wij het begrip verbinding meer inhoud.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *