Gemeente Weert krijgt loket voor mensen in financiële nood

stadhuis gemeentehuis weert

Iedereen heeft wel eens te maken met onverwachte kosten. Bijvoorbeeld door een kapotte koelkast, ziektekosten die toch niet vergoed worden of een echtscheiding. Mensen met een laag besteedbaar inkomen hebben vaak geen spaargeld om deze kosten op te vangen. Hierdoor kan een relatief kleine uitgave ervoor zorgen dat deze mensen in een situatie belanden waar ze moeilijk uitkomen. Gemeente Weert krijgt vanaf 1 januari 2020 als eerste gemeente in Limburg een loket waar mensen in financiële nood snel hulp kunnen krijgen.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Door deze mensen met een kleine financiële bijdrage te helpen, kan het noodloket voorkomen dat ze schulden op moeten gaan bouwen. Een relatief klein bedrag kan dan het verschil betekenen tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan.”

Landelijk blijkt dat elk jaar ongeveer 8% van de huishoudens met een laag inkomen in een urgente noodsituatie belandt. Voor Weert gaat dit om zo’n 250 huishoudens per jaar. De huidige wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid hebben niet voor alle onverwachte geldzorgen een goede en snelle oplossing. Met de komst van het noodloket kunnen hulp- en dienstverleners een verzoek doen om Weertenaren met onverwachte geldzorgen snel te helpen. Daar waar nodig, kunnen ze binnen 24 uur een gift krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat ze in een situatie belanden waar ze moeilijk weer uit kunnen komen, zoals het opbouwen van schulden.

Stichting Urgente Noden heeft al in circa 100 Nederlandse gemeenten een SUN-noodhulpbureau gerealiseerd. In Weert wordt nu, als eerste gemeente in Limburg, ook een noodloket opgestart. Hiervoor is een eigen stichting en bestuur voor SUN Weert opgezet. Deze stichting houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van het noodloket in Weert. Ze krijgen hierbij hulp van de gemeente Weert, verschillende hulpverlenende organisaties en donateurs. De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden (bijv. bureaukosten), de hulpverlenende organisaties doen verzoeken voor Weertenaren in financiële nood en de donateurs zorgen voor het geld om deze Weertenaren te helpen. De stichting handelt zelf de verzoeken af en kijkt waar het gedoneerde geld naartoe gaat. De eerst donateur is al gevonden. Hiermee kan het Noodhulploket aan de slag. Om het project te laten slagen, zijn echter meer donateurs nodig. Nieuwe donateurs zijn dus zeker welkom om zich te melden bij het bestuur van de stichting.

Het opzetten van het noodloket in Weert is onderdeel van het Aanvalsplan armoede. Het doel van dit Aanvalsplan is om armoede onder inwoners structureel te verminderen. De gemeente wil onder andere armoede actief bestrijden en voorkomen dat mensen in armoede terecht komen. Met de komst van het noodloket wordt hieraan gewerkt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *