Nederweert gaat samen met inwoners nieuw afvalbeleid opstellen

Gemeentehuis Nederweert

In 2020 wordt door het gemeentebestuur van Nederweert bepaalt hoe men het afval in Nederweert in de toekomst in gaat zamelen. Welke manier van inzamelen past bij Nederweert? Dat wil het gemeentebestuur samen met de inwoners onderzoeken.

“Er wordt op veel verschillende manieren afval ingezameld in Nederland. Gemeenten zijn dan ook vrij in hun keuze. Dat is goed. Natuurlijk werken we samen als dat mogelijk is. Maar je kunt nog niet een systeem voor heel Nederland bedenken. Iedere gemeente is anders, qua samenstelling en gebruiken. En de uitgangsposities verschillen sterk vanuit het verleden”, aldus wethouder Voss van Nederweert.

“We beginnen niet zonder uitgangspunten. Eerder stelde de gemeenteraad het beleidskader VANG (Van Afval Naar Grondstof) vast. Hierin stellen wij als doel om in 2025 nog maar 30 kg restafval per inwoner te hebben. Dit vraagt een nieuwe manier van afvalinzameling. Met het huidige systeem halen we dit niet”, zo vervolgt de wethouder.

“Op dit moment zit er nog altijd 50% gft-afval tussen het restafval. Als we dit gft-afval al eens uit het restafval kunnen halen, maken we al een hele stap richting de 30 kg restafval! De werkwijze met de huidige duobak stimuleert niet om het gft apart aan te bieden”, aldus wethouder Voss.

Het systeem van de duobak wordt nog door slechts vijf gemeenten in Nederland gebruikt. De duobak wordt nog maar door een partij gemaakt en inzamelvoertuigen zijn schaars. Het gevolg is dat er nog maar weinig partijen zijn die afval via de duobak kunnen of willen inzamelen. Dit alles leidt tot een hogere prijs voor de inzameling van de duobak vanaf 2020. De duobak is een dure inzamelmethode aan het worden.

Vanwege de hogere kosten voor de inzameling van het huishoudelijke rest- en gft-afval stijgt de afvalstoffenheffing in Nederweert. Ook het duurder worden van de verwerkingskosten en een verhoging van de belasting op brandbaar restafval zorgen voor het duurder worden van het ophalen van afval. Op jaarbasis betaalt een huishouden in Nederweert € 20 meer dan in 2019.

Veel gemeenten in Limburg en de rest van Nederland kondigde al aan dat de afvalstoffenheffing in 2020 stijgt. We zijn geen uitzondering. Wel zitten we met onze gemiddelde kosten nog steeds laag. Dat willen we in de toekomst zo houden. Een reden temeer om in 2020 op zoek te gaan naar een nieuwe manier van afvalinzameling voor Nederweert!”, aldus wethouder Voss.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.