Maaseik bouwt aan beleidsplan middels drie grote thema’s

Gemeentekantoor Maaseik

Het stadsbestuur van Maaseik bouwt haar plan voor de komende beleidsperiode 2020 – 2025 op rond drie grote thema’s, te weten topwoonstad, beleven en dienstverlening.

Binnen elk van deze thema’s legt het bestuur een aantal accenten en voorziet het behoorlijk wat investeringen.

Om van Maaseik een topwoonstad te maken, zet het bestuur bijvoorbeeld in op:
• de inrichting van creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren (€270.000)
• meer open en groene ruimte door o.a. ontharding en vergroening van parkeerplaatsen en inrichten van speelterreinen,
• een inclusief woon- en huisvestingsbeleid met aandacht voor de bestrijding van leegstand en verwaarlozing maar ook de ondersteuning van levenslang thuis wonen (bv. assistentiewoningen, cohousing,…)
• verhoogde verkeersveiligheid, vooral in schoolomgevingen (€ 303.025), en een duidelijk parkeerbeleid (€ 230.000), de historische binnenstad wordt volledig 30 km/u.
• een goed openbaar vervoer en voorzien van een mobipunt voor de regio aan het cultureel centrum achterolmen
• een propere en gezonde leefomgeving door acties als ‘keer voor je eigen deur’, de aanleg van bloemenweiden maar ook strenge milieuhandhaving in de aanpak van sluikstorten en zwerfvuil, bestrijding van de eikenprocessierups, acties als ‘adopteer een perkje of rotonde’
• een ondernemersvriendelijk klimaat creëren door de bedrijventerreinen te revitaliseren en de lokale ondernemers ondersteuning op maat te bieden door stadspersoneel.
• het harmonieus samenleven van alle inwoners onder het motto ‘we zijn allemaal Maaseikenaar’
• de aanpak van (kinder)armoede in samenwerking met andere lokale actoren
• het wegwerken van onveiligheids- en overlastfenomenen door o.a. (mobiele) camera’s te voorzien op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages (€ 385.000)
• diverse wegeniswerken zoals de herinrichting van de Gremelsloweg (€ 3.010.362), schoolomgeving Weertersteenweg (€ 905.000), Gruitroderlaan (€ 835.000), voor Dorne opstart dossier voor de heraanleg Weg naar As i.s.m. Aquafin (€ 3.500.000),
• Uitwerken van diversie RUPs o.a. site oude ziekenhuis, de vesting (zuidelijke stadswal), Opoeteren, Neeroeteren
• andere investeringsprojecten waaronder een verbeterde infrastructuur voor onze eigen kinderopvanginitiatieven,
• uitwerken van een oplossing ten gevolge van de overstromingsproblematiek in Neeroeteren

Maaseik laten uitgroeien tot een bruisende, moderne stad vol beleving doet het bestuur onder meer door:
• het extra inzetten op diverse soorten evenementen voor jong en oud
• het fiets- en wandeltoerisme te stimuleren (€ 360.000) o.a. wandelregio Neeroeteren en Opoeteren
• de ontwikkeling van een Masterplan Heerenlaak, passentenhaven kanaal Neeroeteren
• een nieuwe toegangspoort naar het Nationaal Park Hoge Kempen te creëren via een fietsbrug vanaf ‘het Eilandje’ in Neeroeteren naar Bergerven (€ 650.000)
• de mogelijke inrichting van een ‘belevingscentrum’ rond ons historisch erfgoed (Codex) en onze toeristische troeven (€ 3.000.000)
• het cultuurcentrum Achterolmen te renoveren en er tevens de bibliotheek in onder te brengen (€ 6.000.000)
• de voormalige ‘crosskuil’ in Waterloos inrichten mountainbike trainingsparcours

Om tenslotte een excellente dienstverlening te garanderen, werkt het bestuur vooral aan:
• digitalisering van de stad
• bevordering van burgerparticipatie
• het stroomlijnen van de externe communicatie en de communicatie in het straatbeeld
• een citymarketingplan om de stad als merk op de kaart te zetten (€ 220.000)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *