januari 8, 2020

VoorzhBoc08012020-01
De kerstperiode werd vrolijk afgesloten in WZC De Voorzienigheid in Bocholt. Op maandag 6 januari werd er Driekoningen gevierd. Enkele bewoners verkleedden zich als Balthasar, Melchior en Caspar en gingen het hele huis door. Ze haalden een fijne buit binnen, waarmee ze vlot een “nen nieuwen hoed” konden kopen. Ook wat lekkers werd in hun...
Gemachtigde opzichters
Een veilige schoolomgeving is in ieders belang. Hiermee kan iedereen die dat wil nu heel concreet aan de slag gaan: de provincie Limburg organiseert in februari en maart 2020 immers gratis opleidingen voor gemachtigd opzichters. Dergelijke opleiding bestaat uit een theoretisch deel (3 uur) en een praktisch deel (in samenwerking met de lokale politie). De...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL