januari 29, 2020

Mooimaker
 Op maandag 27 januari 2020 ontvingen een twintigtal Kinrooise Mooimakers een handige bolderkar, een bijkomend wapen in hun niet-aflatende strijd tegen zwerfvuil. Het gemeentebestuur overhandigde de karren in het bijzijn van de sponsors die dit initiatief ondersteunden. In Kinrooi zijn er momenteel een twintigtal enthousiaste Mooimakers actief. Mooimakers zijn vrijwilligers die op regelmatige basis...
Kerk Heppeneert
Het stadsbestuur van Maaseik heeft de meerjarenplanning en het budget van de kerkfabriek van bedevaartsoord Heppeneert afgekeurd. De kerkfabriek heeft aan de stad een toelage van 60.000 euro gevraagd. Dat is aldus HbvL de eerste maal dat dit gevraagd wordt. Als reden wordt aangegeven dat de kaarsenverkoop minder heeft opgebracht. De toelage die gevraagd wordt...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL