Aanpassing weginrichting Kantonsweg x Ritserstraat in Dilsen-Stokkem

De Stad Dilsen-Stokkem voert momenteel enkele aanpassingen uit aan het kruispunt Kantonsweg-Ritserstraat. Naar aanleiding van de proefopstellinq op het kruispunt Kantonsweg x Ritserstraat, werd de verkeerssituatie samen met de verkeersdienst van de politie geëvalueerd.

De verplichte richting voor het groenperk, komende vanaf de Ritserstraat richting Kantonsweg, meer bepaald het groenperk langs rechts voorbij rijden, is een verbetering. Ook het versmallen van de rijbaan op dit stuk ontmoedigt bestuurders om het groenperk langs links voorbij te steken. Bestuurders komende vanaf de Kantonsweg (Dilsen) richting Ritserstraat, worden hierdoor ook verplicht om te vertragen. Deze opstelling wordt dan ook als positief ervaren.

Er werd opnieuw een snelheidsmeting gedaan op het wegvak van de Kantonsweg tussen Heilderveld en de Ritserstraat om de gemiddelde snelheden te kennen. De resultaten hiervan zijn niet van die aard om hier extra snelheidremmende maatregelen te nemen. Ook werden de verkeersongevallen-statistieken van dit wegvak onderzocht, waaruit blijkt dat er geen of amper ongevallen gebeurd zijn.

Er werden alternatieve inrichtingen voor deze verkeerssituatie onderzocht, waaronder ook de optie om de afslagstrook volledig af te sluiten. Omwille van het landbouw- en vrachtverkeer wat vanaf de Kantonsweg de Ritserstraat indraait, is het belangrijk deze afslagstrook te behouden.

De ambtenaren van de stedelijke werkplaatsen zijn inmiddels gestart met het aanpassen van de afslagstrook naar de Ritserstraat, komende vanaf de Kantonsweg. Dit wegvak zal versmald worden, waardoor het groenperk vergroot wordt. De verplichte richting komende vanaf de Ritserstraat, om het groenperk langs rechts voorbij te steken, wordt definitief ingevoerd.

De Stad Dilsen-Stokkem is er van overtuigd dat deze aanpassing de verkeersveiligheid ten goede komt. “Het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker en bestuurder om zich met de nodige voorzichtigheid en oplettendheid te verplaatsen in het verkeer. De komende jaren trachten we vanuit het stadsbestuur en onze politiezone nog acties (zowel sensibiliserend, als infrastructureel) te nemen opdat de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in onze stad kan verbeteren”, aldus burgemeester Sofie Vandeweerd.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *