Dilsen-Stokkem investeert in buurt- en jongerenwerker

Het OCMW van Dilsen-Stokkem heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met RIMO vzw en Uit de Marge vzw in het kader van buurtopbouwwerk. Er zullen begin 2020 twee buurtopbouwwerkers aan de slag gaan in de impulswijken Noteborn/Bonekamp, Hoefkamp, Kapelhof en Veeweide. Daarnaast gaan de buurtopbouwwerkers ook actief zijn in de Kempenstraat en Tienstraat in Rotem.

Schepen van sociale zaken Ingrid Erlingen: “Uit De Marge is een vzw die focust op buurtgericht werken met kinderen en jongeren. De werking zal zich vooral situeren in de omgeving van de 4 impulswijken van de stad. Deze samenwerking kadert in de beleidsdoelstelling ‘(Kans)armoedezorg en woonzorg’ en wil, via een voltijdse jeugdopbouwwerker, vooral de maatschappelijke positie van kwetsbare kinderen en jongeren verbeteren. Dit kan onder meer door het opzetten van gerichte initiatieven en door bruggen te slaan naar het bestaande vrijetijdsaanbod, het onderwijs of de arbeidsmarkt. De jeugdopbouwwerker zal zich tussen de jongeren begeven en trachten een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen, hun noden te detecteren en vanuit daaruit met hen aan de slag gaan. “

De overeenkomst met RIMO vzw richt zich ook op buurtwerk, maar dan meer algemeen en dus ook naar gezinnen en volwassenen die ondersteuning kunnen gebruiken. Burgemeester Sofie Vandeweerd: “Het is de bedoeling dat deze buurtopbouwwerker zal zorgen voor het versterken van de samenhang door de lokale krachten in een wijk te bundelen en samen te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. Daarnaast is het ook van belang emanciperend te werken zodat buurtbewoners op termijn zelfstandig een rol in hun wijk kunnen opnemen. Tot slot is ook het creëren van een positieve beeldvorming rond de wijk en zijn bewoners een belangrijke doelstelling.”

De samenwerking wordt, mits een herhaaldelijke positieve evaluatie, gecontinueerd tot en met 2025. De werving van de buurtwerkers is momenteel lopende via de betrokken vzw’s. Bedoeling is dat ze beiden zo snel mogelijk starten.

De kostprijs voor de stad bedraagt zo’n 140.000 euro per jaar en omvat zowel de personeels- als werkingskosten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.