Gedenkmonument voor vergeten oorlogsmartelaren in Dilsen-Stokkem

Vijfenzeventig jaar na WO II duiken nog gruwelherinneringen op die de oorlog met zich meebracht. Het zijn verhalen die om een of andere reden verzwegen werden. De kunstkring Arnold Sauwen Stokkem heeft nu, samen met de heemkringen van de gemeente, een aantal oorlogsslachtoffers in ere hersteld.

De heer André Verheyen heeft, als reconstructie van de feiten, pionierswerk verricht om de ware toedracht van de gebeurtenissen een plaats te geven in de regionale oorlogsgeschiedenis.
Aan de Veeweide in Stokkem werd een monument onthuld ter ere van de aldaar wonende Jan Klerkx, die er op 4 september 1944 als het ware afgeslacht werd.
Tijdens de toespraak had André Verheyen het meermaals over ‘verraad en razzia’s’. Twee sleutelwoorden die de ruwheid van de verhalen beklemtoonden.

“’s Nachts,” zo zei Verheyen, “werd Jan van het bed gelicht. In de poging om via de achtertuin te ontsnappen aan de inval van de Duitsers werd hij neergeschoten. De avondklok verbood dat iemand zich ’s nachts buiten mocht vertonen. ’s Anderendaags werd het erg verminkte lichaam van Jan aangetroffen, een bewijs van hoe wreedaardig de executies gebeurden.”
Fina Vranken, de 101-jarige echtgenote van Jan, verblijft in het rusthuis ’t Kempken te Stokkem. De gebeurtenissen van vijfenzeventig jaar geleden riepen te veel pijnlijke emoties op om de onthulling bij te wonen. Zij liet deze taak over aan haar kleinzoon.

Eenzelfde eerbetoon had in Elen, Rotem en Dilsen plaats. De plechtigheden werden afgesloten met een minuut van ingetogenheid, gevolgd door het blazen van The Last Post. In Dilsen speelde een groepje muzikanten het vaderlandsvolkslied. Na afloop verplaatsten de deelnemers zich per autocar naar de receptie.

Foto: Jean Pierre Yzermans

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

2 reacties op “Gedenkmonument voor vergeten oorlogsmartelaren in Dilsen-Stokkem”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.