Weert, Nederweert en Cranendonck lanceren vernieuwde aanpak inburgering

Gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck zijn officieel van start met de pilot ‘Duale trajecten’. De gemeenten zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ dat zorg draagt voor de overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. Ongeveer 45 nieuwkomers uit de gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck zijn geselecteerd voor de pilot. Zij gaan een op maat gemaakt duaal traject volgen. Hierbij staan inburgeren en werken centraal. Wethouders Henk Cuijpers (Nederweert), Martijn van den Heuvel (Weert) en Marcel Lemmen (Cranendonck) zijn blij dat ze de kans hebben gekregen om de pilot uit te gaan voeren en zo samen een verbetering van het gehele integratie- en participatietraject van statushouders te realiseren.

Waar normaal gesproken eerst de inburgering centraal staat en het werk hier pas later op volgt, wordt in dit traject werken en leren gecombineerd. Wanneer inburgeraars de Nederlandse taal meteen in de maatschappij toepassen door bijvoorbeeld te werken (in plaats van eerst leren en dan gaan werken), leren ze de taal sneller en hebben ze een grotere kans om een (betaalde) baan te vinden.

In de pilot starten nieuwkomers direct op een werkplek. Hierbij wordt rekening gehouden met opleidingsachtergrond, opgedane werkervaring en ambities. Standaard wordt iedere deelnemer gekoppeld aan een jobcoach, een individuele taalcoach en een buddy op de werkvloer. Daarnaast kunnen de deelnemers op diverse andere leefdomeinen extra ondersteuning krijgen.

Een van de onderdelen van het traject is de individuele taalcoach op de werkvloer. Deze taalondersteuning, aangeboden door WerkVloertaal, Gilde Educatie en VluchtelingenWerk, gaat ervoor zorgen dat deelnemers sneller integreren op de werkvloer.

Per 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel in werking. Hiermee komt de inburgering weer terug naar de gemeenten. Om te zorgen voor een goede overgang, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ opgezet. In dit pilotprogramma krijgen verschillende gemeenten subsidie voor de opzet en uitvoering van pilots. Gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck zijn met twee pilots van start gegaan. Naast de pilot ‘Duale Trajecten’ is ook de pilot ‘Brede intake/persoonlijke Plan voor Inburgering en Participatie’ in volle gang.

Op vrijdag 17 januari zijn alle deelnemers bij elkaar gekomen om gezamenlijk in een feestelijke setting het begin van het pilotproject te vieren. Hierbij kregen ze extra informatie over de inhoud van het traject dat ze gaan doorlopen. Daarnaast is ook een concreet voorbeeld besproken van een deelnemer die al in december is gestart met zijn duale traject bij werkgever Tacon. Mooi om te zien hoe werkgever en werknemer enthousiast zijn over het traject.

Projectleider Henk Klootwijk: “Het leveren van individueel maatwerk zorgt duidelijk voor een verhoogd enthousiasme bij de nieuwkomers. Het is niet de bedoeling een ‘quick win’ te behalen waarbij een deelnemer zo snel mogelijk uit de uitkering gaat, om vervolgens enkele maanden later

weer terug in de uitkering te komen. De verhoogde motivatie bij deelnemers, als resultaat van de maatwerktrajecten, helpt om duurzame participatie op de arbeidsmarkt te realiseren.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.